Duyuru Detayı

BOĞAZ KÖPRÜLERİ ve OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİNDE YAPILAN DÜZENLEME İLE İLGİLİ KAMUOYUNU AYDINLATMAYA YÖNELİK BASIN DUYURUSU

Otoyol ve Boğaz Köprülerinin geçiş ücretleri 1 Ocak 2018 Pazartesi gününden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiş olup konuyla ilgili olarak bazı basın-yayın organlarında haber ve yorumlar yer almaktadır. Bu çerçevede kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirme ihtiyacı olduğu görülmüştür.

Yapılan fiyat ayarlaması iddia edildiği gibi tüm araçlar için % 25 seviyesinde değildir. Bilindiği gibi otoyol ve köprü geçiş ücretleri 6 araç sınıfı üzerinden kullanılan otoyol uzunluğu baz alınarak fiyatlandırılmaktadır. Son yapılan fiyat ayarlamasında daha öncekilerden farklı olarak araç sınıflarına ve otoyol bölgelerine göre geçiş ücreti tarifesi belirlenmiştir. Bu kapsamda ülkemiz 5 otoyol bölgesine ayrılarak (Boğaz Köprüleri ile Trakya, Anadolu, Ege ve Çukurova Otoyolları) her bölgedeki araç sınıfı ayrı ayrı değerlendirilerek ücretlendirilme yapılmıştır. Bazı otoyollarda 1.sınıf araçların geçiş ücreti % 25 artarken bu artış bazı bölgelerde ise % 10'da kalmıştır. Yine bazı bölgelerde 3., 4., 5.araçlara en fazla % 10 artış uygulanırken bazı bölgelerde bu sınıflara herhangi bir artış yapılmamıştır. 6. Sınıf olan motosikletler için ise ülke genelinde artış yapılmadan  2017 yılı ücretleri uygulanmaya devam edilmektedir. Sonuç olarak bölge ve sınıf bazında hesaplama yapıldığında geçiş ücretlerine uygulanan artış ortalama % 10 oranına karşılık gelmektedir.

Yine bazı yayınlarda ; köprü geçiş ücretlerinde yapılan artışın köprülerin bakım-onarım giderlerinin yüksekliğine bağlandığı aslında köprülerden toplanan geçiş ücretleri ile 15 yılda yeni köprü yapılabileceği ve bakım-onarım giderlerinin belirtildiği gibi yüksek olmadığına dair kamuoyunu yanıltıcı haberler görülmektedir. Son 15 yıl içinde sadece 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin uzun yıllar hizmet vermek üzere servis ömürlerinin uzatılması amacı ile yapılan depreme karşı güçlendirme ve diğer büyük bakım onarım projelerinde 842 Milyon TL harcanmıştır. Bunlara rutin bakım-onarım, personel, aydınlatma vb giderleri dahil değildir.

 Kamuoyuna duyurulur.