Önemli ve Global Projeler

​Avrasya Karayolu Bağlantıları (EATL) 

Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinin BM/AEK' ya üye olmalarıyla birlikte BM/AEK İç Ulaştırma Komitesi'nde "Avrasya Karayolu Bağlantıları" Projesi (EATL) gündeme gelmiştir. EATL kapsamında Asya'daki ana bölgelerin Pan– Avrupa Ulaştırma koridorları ile bağlantılarını sağlaması hedef olarak belirlenmiş ve bu hedef doğrultusunda büyük ölçekli altyapı yatırımlarından önce, ulaşımı kolaylaştırıcı önlemlerin alınması benimsenmiştir. Bu çerçevede, Avrasya bağlantılarının geliştirilmesinin planlanması yönünde çalışmalar yapılması gerektiği düşüncesi temel alınarak Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK-UN-ECE) ve Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu'nun (UN-ESCAP) ile yakın işbirliği içinde "Avrasya Ulaştırma Bağlantıları"nın planlanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalara başlanmıştır.

 

EATL Projesinin 2002-2007 dönemini kapsayan I. Aşaması  UN-ECE ve UN-ESCAP ortak girişimi olarak başlamıştır. Bu aşamada üye ülkelerin Ulusal Odak noktaları ile yapılan çalışmalar sonucunda karayolu güzergahları tespit edilmiş ve bunların gelişimine ait öncelikler tespit edilmiştir. Projenin 2008-2013 dönemini kapsayan II. Aşamasında uzmanlar grubu iki kıtayı bağlayan dokuz adet karayolu ve demiryolu koridoru seçmiş olup üye ülkelere ait 311 adet projenin maliyetleri belirlenmiştir. EATL Projesinin 2013-2015 dönemini kapsayan III. Aşamasındaki belirlenen hedefler ise EATL karayolu bağlantılarını operasyonel hale getirmek olup, altyapı projelerinin finansmanın kolaylaştırılmasının yanı sıra Avrupa ile Asya arasındaki kara taşımacılığında sınırları geçerken fiziksel ve idari darboğazların kaldırılmasıdır.

 

Coğrafi konumu nedeniyle Türkiye Avrasya Ulaştırma Bağlantılarının tesis edilmesi sürecinde önemli rol oynamaktadır. Proje'nin I. ve II. Aşama çalışmaları sonucunda  Ülkemiz hem E Yolu hem de A Yollarımızdan oluşan 5.663 km uzunluğundaki karayolu ağı "Türkiye Avrasya Karayolu Ağı" olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, yaklaşık 208 km uzunluğundaki Filyos ve Çandarlı liman bağlantıları da Avrasya Karayolu Ağı için önerilmiştir.

 

(http://www.unece.org/trans/main/eatl)