16. Bölge Müdürlüğü | Sivas

​Kangal Şubesi

Kangal 

TESİSİN ADIYOLUN ADITELEFON
165.(KANGAL) ŞB.Kangal-Divriği
346 - 457 19 90
Yağdonduran Bakımevi
Kangal-Sivas
346 - 781 34 66
Konakpınar Bakımevi
Kangal-Gürün
346 - 729 50 05
Höbek Bakımevi
Kangal-Divriği
346 - 448 80 82