Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

​​Organizasyon Şeması

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
   
 
Stratejik Planlama Şubesi Müdürlüğü
  
 
Ulaşım Maliyet ve Verimlilik Şubesi Müdürlüğü
  
 
Bütçe Programı ve Performans Şubesi Müdürlüğü
  
 
İç Kontrol Şubesi Müdürlüğü

 

Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi Müdürlüğü

 

 
İstatistik ve Dökümantasyon Şubesi Müdürlüğü