Eğitim Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YAZ STAJI

 

1- Müracaatlar bildirildikten sonra, yeni başvurular kabul edilebilir mi?

 

Cevap: Eğer öğrenciler staja henüz başlamamışlar ise; yeni gelen başvurular Eğitim Şubesi Müdürlüğüne bildirilmek şartıyla imkanlar elverdiği taktirde kabul edilebilir.

 

2- Öğrenciler Staja başladıktan sonra gelen müracaatlar nasıl değerlendirilmelidir ?

 

Cevap: Bu müracaatlar kural olarak kabul edilmez. Çünkü staj başladıktan sonra kontenjan listelerini Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına bildirmek zorundayız. Ancak, zor durumda (ölüm, trafik kazası....vs.) kalan öğrencilere yardımcı olabilmek için Genel Müdürlük Olur'u alınarak staj yaptırma imkanı araştırılar.

 

3- Karayollarının, üniversite öğrencilerine ücret ödeme ve sigorta yapma zorunluluğu var mı?

 

Cevap: Üniversite öğrencilerine Karayolları sigorta yaptırma zorunda değil. Ücret konusu ise; bütçede konuyla ilgili ödenek ayrılmadığı için öğrencelere ödeme yapılamamaktadır. Bu nedenle Öğrenciden alınacak dilekçede "sigorta ve ücret istemediğine dair" bir ibarenin yazılması gerekir.

 

4- Öğrenciler nereye müracaat etmelidir?

 

Cevap: Öğrenciler, Genel Müdürlükte staj yapmak istedikleri birime; Bölge Müdürlüklerinde Planlama Başmühendisliklerine müracaat eder. Karayolcu yakını olmayan öğrenciler bağlı oldukları okulun öğrenci işlerine müracaat etmelidir.

 

5- Karayollarında hangi öğrenciler staj yapma hakkına sahiptir ?

 

Cevap: Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının Karayollarına verdiği kontenjandan karayolcu yakını olan öğrenciler ve Karayollarınca belirlenen YÖK'ün kontenjanından yararlanacak öğrenciler staj yapabilir. YÖK'ün kontenjanından Eğitim Şubesi Müdürlüğü sorumludur ve dağıtımını kendisi yapar.

 

6- Meslek Yüksek Okulu (2 yıllık okullar) öğrencilerinin yapacakları beceri eğitimi nasıl uygulanır ?

 

Cevap: Endüstriye Dayalı Öğretim (EDÖ) kapsamında öğrencilerin yapacakları Beceri Eğitimi, Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü ile işyeri arasında imzalanacak bir protokol ile gerçekleşir.

 

a) Bu öğrenciler kendileri sağlık sigortası yapmak zorundadır. Sigorta Poliçesi olmayan öğrencilere staj yaptırılmaz.

b) Karayolları bu öğrencilere herhangi bir ücret ödemez.

 

7- Kontenjan talebinde bulunmamış birimlerde staj yaptırılabilir mi?

 

Cevap: Kontenjan talebinde bulunmamış birimlerde, staj talebinin olması halinde, öğrencinin mağdur olmaması ve staj yaptırma zorunluluğundan dolayı imkanlar dahilinde staj yaptırılabilir.

 

 

BURSLAR

 

1- Karayolları Genel Müdürlüğü öğrencilere burs veriyor mu?

 

Cevap: Kuruluşumuzca burs verilmemektedir.

 

 

MESLEKİ EĞİTİM

 

1- Mesleki Eğitim müracaatları ne zaman yapılır?

 

Cevap: Müracaatlar öğretim yılının sona ermesiyle okulların kapandığı günden başlayarak bir sonraki öğretim yılının başlamasıyla okulların açılacağı güne kadar yapılabilir.

 

2- Müracaatlar ne şekilde yapılır?

 

Cevap: Müracaatlar Eğitim Şubesi Müdürlüğünün her yıl Mayıs ayı içerisinde birimlere gönderdiği dağıtımlı yazı ekindeki Müracaat Formları doldurularak yapılır. Öğrenciler matbu olarak hazırladığımız Dilekçe ve Muvafakatname'yi doldurularak müracaatlarını staj yapacakları birimlere yaparlar.

 

3- Mesleki ve Teknik Liselerde okuyan öğrenciler Yaz Stajlarını ne zaman yapabilirler?

 

Cevap: Öğrenciler yapmakla yükümlü oldukları yaz stajlarını öğretim yılı sonunda tatil dönemi boyunca yaz stajlarını yapabilirler.

 

4- Staj süresince öğrenciye ücret ödeniyor mu?

 

Cevap: Bütçede ödenek ayrılamadığından ücret ve sigorta ödenememektedir.

 

5- Staj yapan öğrencinin sigortası yapılır mı?

 

Cevap: Staj yapan öğrencinin sigortası okulları tarafından yaptırılmaktadır. 

 

 

TEKNİK İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI

 

1- Yurt dışı eğitim şartları nelerdir?

 

Cevap:

 

a) Ülkelerin aradığı şartlara uygun olmak. (İş deneyimi, yabancı dil vs. konular.)

b) Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik kapsamında aranan şartlara uygun olmak.

c) Çalıştığı birim tarafından aday gösterilmek.

 

2- Başvurular nasıl yapılır?

 

Cevap: İlgili Eğitim programının duyuru tarihleri arasında birimlere gönderilen başvuru formları doldurularak yapılmaktadır.

 

3- Masrafları kim karşılar?

 

Cevap: Bazı ülkeler tüm masrafları kendileri karşılanmakta; bazı ülkeler ise konaklama, yeme, içme, kırtasiye masrafları karşılamakla birlikte uçak biletleri ve vize masraflarının kişinin kendisince karşılanması istenmektedir veya programın özelliğine göre tüm masrafların kişiler tarafından karşılanması istenebilmektedir.

 

4- Kurum ve kişiler tarafından yapılacak işlemler nelerdir ?

 

Cevap: İlgili eğitim çerçevesinde yapılan yazışmalar kurum tarafından yapılır. Adaylığı kabul edilen kişiler ise ulaşım ve vize konusunda ilgili programdan sorumlu kişilerle irtibata geçerek bu konulardaki işlemleri yürütür.