Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı

​Türkiye TEN-T(Avrupa Transit Taşımacılık Ağı) Karayolu Güzergahları

      Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik süreci ile birlikte, Trans-Avrupa Ağlarına bağlanması için izleyeceği stratejinin belirlenmesi, çok türlü taşımacılığı sağlayacak ana güzergahların tespiti için “Ulaştırma Altyapı İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi (TINA)” Projesi gerçekleştirilmiştir.

 

    Proje kapsamında, ülkemizin karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu olarak tüm ulaşım modları incelenmiş, her mod için çekirdek ağ tanımlaması yapılmış, projeler ve öncelik sıraları belirlenmiştir. Proje güzergahlarına ait detay bilgileri içeren TEN-T Dokümanı hazırlanmış olup, 2010 yılı sonu itibariyle “nihai” duruma getirilmiştir. 2009 ve 2030 yılı için belirlenen proje güzergahlarının veri güncellemeleri periyodik olarak devam edecektir.

 

      Genel Müdürlüğümüz, ülkemizin karayolu altyapısından sorumlu kurum olarak, TINA ve Türkiye TEN-T çalışmalarında aktif görev almış, karayolu ağının belirlenen hedefler doğrultusunda geliştirilmesi ve uluslararası standartlarda hizmet vermesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Önerilen Türkiye TEN-T Karayolu Ağı Uzunlukları (km)

Önerilen TEN-T Karayolu Ağı Güzergahları (42 adet)

15.200

Önerilen TEN-T içindeki Öncelikli Projeler (17 adet)

4.971*

TINA Çalışmasında yer almayan ancak, Planlanan Otoyol Projeleri (12 adet)

4.826*

 

 

* Gebze-İzmir Otoyolu (421 km) ve * Kuzey Marmara Otoyolu (414 km) Projeleri dahil