Duyuru Detayı12. ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME ŞURASI KAPANIŞ OTURUMUYLA TAMAMLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Sonuç Bildirgesi'ni kamuoyuna sunduğu kapanış oturumu Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın teşrifleriyle gerçekleştirildi.

İçCMYrd.jpg

Kapanış oturumunda konuşan Fuat Oktay, katılımcıların Şura'da ufuk açıcı fikirleriyle yeni lojistik rotalar ve Türkiye'nin stratejik önemi, yeşil lojistik uygulamaları, sürdürülebilir ulaşım, yeni nesil ulaşım ve dijital çağda ulaştırmanın geleceği konularında kayda değer politika önerileri oluştuğunu söyledi.

Şura sonunda hazırlanmış olan Sonuç Bildirgesi'nin hayırlı olması dileklerinde bulunan Fuat Oktay, “2053 yılı hedeflerine giden yolda bizlere ışık tutacağına inanıyorum. Ben de sizlerle birlikte karayolu, demiryolu, hava ve denizyolu kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri dinlerken aynı şekilde heyecanlandım. İnşallah bunları aynı ciddiyetle uygulamaya alacağız." dedi.

Küresel bir HUB'a dönüşmeyi hedefliyoruz

Salgından sonra ticari rekabet ve korumacı yaklaşımla pek çok küresel şirketin tedarikte ağ zenginleştirme stratejisi izlediğini söyleyen Oktay, her zaman söylediğimiz 'krizleri fırsata çevirmek ve avantajlarla yolumuza devam etmek', iş dünyamızla bir araya geldiğimiz her platformda bunu vurguladık. Hâlihazırda bölgesel bir üretim ve lojistik üssü olarak küresel bir HUB'a dönüşmeyi hedefliyoruz dedik. Bu hedefi belirtirken üretim kapasitemize, iş gücümüze ve sanayimize güvendiğimiz kadar lojistik imkanlarımız ile mobilite becerilerimize de güvendik." ifadelerini ekledi.

Güvenilir bir üretim güzergahına dönüşmüş durumdayız

Sanayi üretimi ve ihracat rekorlarını lojistik altyapısı ve avantajların etkisiyle kazandığımızı, dijitalleşmeden elde edilen kazanımların lojistik ve ulaşım ağlarıyla birleşince rekabetçi üstünlüğün sanayi ve ticarete de yansıdığına dikkat çeken Oktay şu değerlendirmede bulundu:

“Yeni ticaret rotası halkalarını Türkiye'de birleştiren, Türkiye'nin lojistik ulaştırma ve haberleşme alt yapısı ülkemizin dört bir yanında yükselen mega eserler olmuştur. Durmadan artan bölünmüş yol ağımız ve otoyol uzunluğumuz, şehirleri birbirine bağlayan köprüler, viyadükler, demir ipek yolu Türkiye hattımız, 127 ülkeye ulaşan hava ağımız ve büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olan limanlarımız sayesinde güvenilir bir üretim güzergahına dönüşmüş durumdayız."

Jeostratejik avantajlarımızı dijital çağa taşıyacağız

Dijital dönüşümün ulaştırma ve haberleşme alanına katkılarını son derece önemsediklerini ve ulaşımda geleceği çığır açan teknolojilerle kurguladıklarını vurgulayan Oktay, “Otonom yol ve araçlar akıllı ulaşım sistemleri, ulaşımda bulut bilişim, data HUB uygulamaları ve depo otomasyonu gibi teknolojilerle donatarak jeostratejik avantajlarımızı dijital çağa taşıyacağız." açıklamasında bulundu.

İçBakan.jpg

Oturumda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu, gerçekleştirdikleri atılım sayesinde; yük, veri ve insan kavramlarının artık, lojistik, mobilite ve dijitalleşme başlıkları altında ayrı ayrı değerlendirildiğini, böylece geleceğin ulaştırma ve haberleşme yaklaşımlarını bu çerçevede tasarladıklarını söyledi. Bakanımız, “Yol haritamızı belirlerken; öncelikle yerli ve yabancı sektör temsilcileri ile kanaat önderlerine kulak verdik. Türkiye'nin etki alanını geliştirmek için atacağı adımların altyapısını hazırlarken katılımcı bir yaklaşımdan yana olduk. Bu tabloyu, 'ortak akıl' ile tespit ettik." sözlerini ekledi.

Şûra'nın odak konuları toplam 474 hedef ile somutlaştırıldı

Bakanımız Karaismailoğlu, üç gün süren sektör toplantılarında, Türkiye'nin sürdürülebilir bir ulaşım ve haberleşme altyapısına sahip olması için gerekenleri Haberleşme, Havayolu, Karayolu, Denizyolu ve Demiryolu olmak üzere 5 sektör özelinde; Finans Yönetimi, Enerji Verimliliği, Çevresel ve Toplumsal Sürdürülebilirlik, Yönetişim, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Kalite ve Verimlilik,  Emniyet ve Güvenlik, Teknoloji, İnovasyon ile  Dijitalleşme ve Mevzuat başlıkları altında topladıklarını dile getirdi.

'Temel Politika Alanları' diye adlandırılabilecek bu başlıklar Şûra'nın odak konuları olan Dijitalleşme, Mobilite, Lojistik alanları ve 5 sektör özelinde, belirlenen hedeflerle somutlaştırıldığını söyleyen Bakanımız “2071 vizyonumuz doğrultusunda tam 50 yıl sonrasını düşünerek adımlarımızı netleştirdik. Sizinle detaylı bir biçimde paylaştığım 8 Temel Politika Alanlarımızı; “Kısa Vade", “Orta Vade" ve “Uzun Vade" de toplamda 474 hedefte somutlaştırdık." ifadelerinde bulunarak hedeflerin hangi dönemlerde hayata geçirilebileceğinin, uygulanabilirliği ve fayda puanları gerçekleştirilen sektör toplantılarına katılan 1.500'ü aşkın paydaşa yöneltilen puan ve göstergelerle tespit ettiklerini söyledi.

Karayollarının kısa, orta ve uzun vade hedefleri belirlendi

Türkiye'nin temelini güçlendirecek yatırımlara ilişkin Kısa, Orta ve Uzun vadede gerçekleştirilecek hedeflerini karayolu, demiryolu, denizcilik, havayolu ve haberleşme başlıkları altında detaylandıran Bakanımızın Karayolları yatırımları için değindiği hedefler şöyle:

“Kısa vadeli hedeflerimiz şu şekildedir; Taşımacılıkta dijital uygulamaların yaygınlaşmasının sağlanması, Bölünmüş yol uzunluğunun 29.514 km'ye, Tünel uzunluğunun 720 km'ye, Otoyol uzunluğunun 3.841 km'ye çıkarılması, Yük taşımacılığında Yeşil Lojistik'e geçiş kapsamında temiz taşıt teknolojilerine geçişi sağlayan elektrikli araçların ve güç aktarma sistemlerinin gelişimini destekleyici düzenlemelerin yapılması, Orta Asya ülkelerine yönelik taşımacılık ilişkilerinin geliştirilmesi ve bu amaçla özellikle Türk Konseyi bünyesinde ikili/transit taşımacılığın serbestleştirileceği bir yapının tesisi için çalışmaların yoğunlaşması, Küresel Lojistik Performans Endeksi'nde Hedeflenen Sıraya Ulaşılmasının Sağlanması.

Orta vadede; Batı-Doğu ve Kuzey-Güney akslarındaki karayolu bağlantılarının geliştirilmesi çalışmalarının sürdürülmesi, Bölünmüş yol uzunluğunun (otoyol dahil) 32.193 km'ye çıkarılması, Otonom araçlara ilişkin yasal altyapının oluşturulması, Yol ağlarında yaban hayatının fazla olduğu kesimlerde ekolojik köprülerin/geçişlerin arttırılması, Tünel uzunluğunun 900 km'ye ve Otoyol uzunluğunun 4.420 km'ye çıkarılması.

Uzun vadede ise; Karayolu sektöründe yetişmiş insan gücü ihtiyacının karşılanması, ar-ge çalışmaları, test ve akreditasyon işlemleri ile sektöre katma değer kazandıracak çalışmaların yapılacağı "Uluslararası Karayolu Mühendisliği Akademisi" kurulması, ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet vermesinin sağlanması, Bölünmüş yol uzunluğunun (otoyol dahil) 38.060 km'ye çıkarılması, Otonom ve elektrikli taşıtlara yönelik olarak karayolu altyapısında gerekli dönüşüm çalışmalarına başlanması, Tünel uzunluğunun 1.050 km'ye çıkarılması, Artan kentselleşme ile otonom taşıtların şehir lojistiğinde kullanılması başlıca hedefler olarak belirlenmiştir."

Konuşmaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a hediyelerini sunarak günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.


alt1.jpg  
 
​​Büyült
alt2.jpg  
 
​​Büyült
alt3.jpg  
 
​​Büyült
alt4.jpg  
 
​​Büyült