Duyuru DetayıYOL GÜVENLİĞİ YÖNETİM STANDARDI YÜKSELTİLİYOR

 

Genel Müdürlüğümüzün sorumluluğundaki yol ağında güvenlik yönetimi kapasitesi ortak geliştirilen projelerle yükseltiliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu iş birliğinde, “Türkiye'de Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Konusunda Karayolları Genel Müdürlüğünün Kapasitesinin Geliştirilmesi İçin Teknik Destek Projesi" kapsamında düzenlenen çalıştay 17 Ocak Salı günü Ankara'da, Karayolları Halil Rıfat Paşa Toplantı Salonu'nda başladı.

Genel Müdür Yardımcılarımız, ilgili Daire Başkanlıklarımız ve konusunda uzman yerli ve yabancı sektör temsilcilerinin katıldığı organizasyonda konuşan Genel Müdür Yardımcımız Mücahit Arman; karayolu trafik güvenliği alanında küresel ve ülkemiz ölçeğindeki verilere dikkat çekerek; “Dünya genelindeki Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yaklaşık %1,5-2'si kazalar sonucunda kaybedilmektedir. Karayolu trafik kazaları tek başına dünyada meydana gelen ölümlerin %2,5'ini oluşturmaktadır. İstatistiki verilere göre trafik kazalarından kaynaklanan ölümler ile ülkelerin gelir düzeyleri arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Gelir düzeyi düştükçe ölümlü kaza oranı artmaktadır.  Dünya ortalaması 18, AB ortalaması 5, ABD 11, ülkemizde ise 100 bin kişiye düşen trafik kazası can kaybı 2021 yılı verilerine göre 6,3'tür." dedi.

Birleşmiş Milletlerin 2011-2020 dönemini kapsayan Trafik Güvenliği Eylem Planının “Dünyada trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin %50 oranında azaltılması" hedefinin gerçekleşemediğini söyleyen Arman, Türkiye'nin 2011-2020 döneminde trafik kazalarından kaynaklanan kaza yerinde ölümlerde %43, 100 bin taşıta düşen ölü sayısında %62 oranında azalma sağlayarak, bu hedefe ulaşabilen birkaç ülkeden biri olduğumuzu vurguladı.

Çalıştayın ana gündemi olan Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi çalışmaları hakkında kısa bilgiler paylaşan Genel Müdür Yardımcımız, karayolu altyapı güvenliğinin arttırılması, kaza oranlarının düşürülmesi ve yol kullanıcılarının daha güvenli seyahat edebilmeleri amacıyla, ilgili AB mevzuatının ülkemize aktarılması ve uygulanmasına yönelik uyumlaştırma çalışmalarının Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğunda yürütüldüğünü belirtti. Bunun için gerekli mevzuat değişikliklerinin belirlenmesi, taslak mevzuat ve esasların hazırlanması, Avrupa'daki benzer uygulamaların gözden geçirilmesi, yönetmeliğin gerekliliklerini karşılamak ve personele sistematik bir yaklaşım kazandırmak amacıyla eğitim programlarının hazırlanması ve düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Arman sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Proje ile, Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Direktifinin ülkemizde uygulanması, Karayolları Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesinin arttırılması, karayolu altyapısı güvenlik yönetiminin geliştirilmesi, Türkiye TEN-T güzergahlarında ve birincil yol ağında güvenliğin ve sürdürülebilirliğin sağlanması, trafik kazalarının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Projede gerekli mevzuat hazırlama ve teknik personel eğitim çalışmaları devam etmektedir. Bugün gerçekleştireceğimiz '1. Paydaş Çalıştayı'nda projemizde bugüne kadar yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapılarak, siz değerli paydaşların görüş ve önerileri alınacaktır."

Avrupa Birliği Karayolu Altyapı Güvenlik Yönetimi Direktifinin gerekliliklerine uygun olarak, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki 3.633 km otoyol ve 30.954 km uzunluğundaki devlet yolunun bu direktif kapsamında başlangıç olarak değerlendirildiğini ve bu yönde çalışmaların sürdürüldüğünü bildiren Arman, Direktif kapsamına alınacak karayolu ağının 16.799 km uzunluğundaki Türkiye TEN-T Karayolu güzergahlarının tamamını kapsadığını bildirdi. Arman, gelecek dönemde projeden elde edilecek çıktıların, ülkemizin tüm trafik güvenliği altyapısının geliştirilmesine öncülük edecek, standartlarının yükseltilmesine büyük katkılar sağlayacak olmakla birlikte yerel yönetimlerin sorumluluğundaki yollara da katkılar sunacak nitelikte başarılar getireceği inancı içerisinde olduklarını belitti.

​ 


20231701PaydaşÇalıştayı Foto1.jpg  
 
​​Büyült
20231701PaydaşÇalıştayı Foto2.jpg  
 
​​Büyült