Önemli ve Global Projeler

​Türkiye'deki Uluslararası Yol Güzergahları


Ülkemizin coğrafi konumuna bakıldığında; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine yaklaştığı noktadadır. Doğal bir köprü olan Ülkemiz Asya, Orta Asya, Kafkas Cumhuriyetleri ile Karadeniz ve hatta Pasifik ülkelerini birbirine bağlayan Avrupa-Asya Uluslararası Ulaştırma ağlarının merkezinde bulunmaktadır.


Aşağıdaki haritada Ülkemizdeki uluslararası yol güzergahları toplu olarak verilmektedir. 

                 Uluslararası Karayolu Güzergahlarının Sıralaması

                   1. Uluslararası E – Yolları Ağı
                   2. ESCAP
    ​               3. EATL
                   4. TEM Projesi
                   5. TRACECA
                   6. KEİ
                   7. ECO