Önemli ve Global Projeler

​E - Yolları / Ana Trafik güzergahları için Avrupa Anlaşması (AGR)

İkinci Dünya Savaşından sonra 16 Eylül 1950'de Cenevre'de "Uluslararası  Ana Trafik Arterleri Oluşturulması Deklarasyonu" (AGR) Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) (United Nations/Economic Commission for Europe (UN/ECE)) tarafından hazırlanmıştır.


Avrupa "E Yolları Ağı" (European Highway Network), AEK bünyesindeki çalışmalar sonucu oluşturulmuştur. Üye devletlerin hükümetlerince "E" Yolları Ağına tahsis edilecek güzergahları düzenleyen Anlaşmaya Türkiye, 10 Mart 1954 tarihinde 6360 sayılı "Cenevre'de imzalanmış olan Milletlerarası Ana Trafik Yollarının İnşasına Mütedair Beyanname" ile bu beyannamenin 1, 2 ve 3 sayılı eklerine "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin İltihakı Hakkında Kanun" ile katılım kararı almıştır. 


Türkiye, AGR Uluslararası E - Yol Ağının Güneydoğu Avrupa uzantısında yer almaktadır. AGR hükümlerine göre Avrupa'dan Türkiye'ye üç ana arter girmektedir. Bunlar: Bulgaristan sınırından (Kapıkule) giren E-80, Yunanistan sınırından  (İpsala) giren E-90 ile Bulgaristan'ın Varna Limanından gelip Samsun'dan giren E-70 numaralı arterlerdir.


Bu güzergahlar, Anadolu üzerinden Türkiye'nin Güney ve Doğu sınırındaki Ortadoğu ve Asya uluslararası karayolu ağlarına bağlantı sağlamaktadır. (www.unece.org)


Ülkemizdeki E-Yolları uzunluğu toplam 9.353 km' dir.​