Menüyü açmak için SHIFT+ENTER tuşlarını kullanın (yeni pencere).
  
  
  
  
  
  
  
Düzenle
Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır Ek2009/68239YOLYAPIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraMal İhaleleri23.6.2014 18:5421.7.2009 
Muht.Yollarda Bitümlü Sıcak Karışım Yapımı, Temini ve Nakli İşi YaptırılacaktırEk2009/69652ASFALT BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraMal İhaleleri23.6.2014 18:5423.7.2009 
TCK 4.Böl.Müd. ait Yol Yapım, Acil Eylem, Kar Mücadelesi, Bakım-Onarım ve Sathi Kap. Şant. İdare Malı İş Mak.´nde kullanılmak üzere Operatör ve bu mak. Tamir-Bakım. yaptırılması için Atölye ustası Çlş hizmet alımıEk2009/156587MAKİNE İKMAL BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5411.12.2009 
Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde Makine İkmal Başmühendisliği emrinde Personel Taşıma Hizmet Alımı işi hizmet alımı Ek2009/153564MAKİNE İKMAL BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:539.12.2009 
Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Sınırları içerisinde Makine İkmal Başmühendisliği Emrinde Personel Taşıma Hizmet alımı işihizmet alımı Ek2009/153574MAKİNE İKMAL BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:539.12.2009 
Anadolu Otoyolu´nun Ankara-Gümüşova kesiminde Bakım İşletme Şeflikleri ile Ücret Toplama İstasyonları binalarındaki kalorifer tesisatlarının bakımı, onarımı ve çalıştırılması hizmet alımı Ek2009/159136OTOYOL BAKIM İŞLETME BAŞMÜHENDİSLİĞİ 4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:535.12.2009 
41. Şube Şefliği ( Bolu ) Emrinde 1 adet çift kabinli pick- up, 1 adet vardiyalı 14 kişilik minibüs, 1 adet 10 kişilik minibüs çalıştırılmasıhizmet alımı Ek2009/155640BAKIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5316.12.2009 
42. Şube Şefliği ( Kızılcahamam ) Emrinde 1 adet vardiyalı çift kabinli pick- Up, 1 adet 23 kişilik Otobüs çalıştırılmasıhizmet alımı Ek2009/155661BAKIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5316.12.2009 
43. Şube Şefliği ( Beypazarı ) Emrinde 1 adet çift kabinli pick- Up , 1 adet 14 kişilik minibüs çalıştırılmasıhizmet alımı Ek2009/155895BAKIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5316.12.2009 
44. Şube Şefliği ( Kırıkkale ) Emrinde 1 adet vardiyalı çift kabinli pick- Up , 1 adet 27 kişilik Otobüs, 1 adet 14 kişilik Minibüs çalıştırılmasıhizmet alımı Ek2009/155899BAKIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5316.12.2009 
45. Şube Şefliği ( Polatlı ) Emrinde 1 adet Çift kabinli pick- Up, 1 adet Vardiyalı 14 kişilik minibüs, 1 adet 14 kişilik minibüs çalıştırılmasıhizmet alımı Ek2009/155903BAKIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5316.12.2009 
46. Şube Şefliği ( Eskişehir ) Emrinde 1 adet Çift kabinli pick- Up , 1 adet Vardiyalı 14 kişilik minibüs , 1 adet 27 Kişilik Otobüs çalıştırılmasıhizmet alımı Ek2009/155912BAKIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5316.12.2009 
Anadolu Otoyolu´nun Çeltikçi kav.-Susuz kav. ve Ankara Çevre Otoyolu kesiminde asfalt platformunda meydana gelen oturmaların ve bozulmaların frezelenerek BSK ile yama yapılması yapım işi Ek2009/162762OTOYOL BAKIM İŞLETME BAŞMÜHENDİSLİĞİ 4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:538.12.2009 
And.Oty.Çaydurt ve B.Dağı Tünl. Bak.İşl.Şf.büny. çalış. pers. taşın. için 1 ad.K.Otbüs(23 kş), 4 ad.Mnbüs(14 kş), 1 ad.V.Mnbüs(14 kş), 1 ad.V.Pick-Up(Ç.kbn), 1 ad. Pick-Up(Ç.kbn) ve 2 Ad. Panl. çalış.hizmet alımı Ek2009/161691OTOYOL BAKIM İŞLETME BAŞMÜHENDİSLİĞİ 4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5312.12.2009 
And. Oty.´nun Akıncı Bak. İşl. Şef. büny. çalışan personelin taşınması için 1 ad. K.Otobüs(27 kş.), 1 ad. V.Minibüs(10 kş.), 2 ad. Minibüs(14 kş.), 5 ad. K.Otobüs(18 kş.) ve 2 Ad. Panel araç çalışt.hizmet alımı Ek2009-161659OTOYOL BAKIM İŞLETME BAŞMÜHENDİSLİĞİ 4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5312.12.2009 
And. Oty.´nun Cankurtaran Bak.İşl.Şef. bünyesinde çalışan personelin taşınması için 1 ad. Vardiyalı Küçük Otobüs (23 kş.), 1 Ad. Minibüs (14 kş.) ve 1 Ad. Panel araç çalıştırılmasıhizmet alımı Ek2009/161669OTOYOL BAKIM İŞLETME BAŞMÜHENDİSLİĞİ 4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5312.12.2009 
And. Oty.´nun Kaynaşlı Bak.İşl.Şefliği bünyesinde çalışan personelin taşınması için 1 adet Minibüs(10 kş), 1 adet Minibüs(14 kş) ve 1 adet panel araç çalıştırılmasıhizmet alımı Ek2009/161701OTOYOL BAKIM İŞLETME BAŞMÜHENDİSLİĞİ 4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5312.12.2009 
TCK 4.Bölge Müdürlüğü dahilindeki yollarda otokorkuluk yapımı, montajı ve demontajı (Ağır Hizmet Tipi Dahil) yapım işiEk2009/156862TRAFİK BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:5325.12.2009 
Sivrihisar-Eskişehir-Bozüyük Yolu İkmal İmalatları Yapım İşi yapım işi Ek2009/172714ASFALT BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:538.1.2010 
Anadolu Otoyolu´nun Gümüşova-Ankara ve Ankara Çevre Otoyolu kesiminde hasarlı otokorkuluklar için malzeme temini ve onarımı yapım işi Ek2009/168869OTOYOL BAKIM İŞLETME BAŞMÜHENDİSLİĞİ 4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:531.1.2010 
TCK 4.Bölge Müd. dahilindeki il ve devlet yollarında trafik güvenliğinin sağlanması için gerekli trafik hizmet işlerinin yapılmasıhizmet alımı Ek2009/171278TRAFİK BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5319.12.2009 
And. Oty´nun Ank.-G.Ova kesiminde mevcut ücret toplama istasyonlarındaki hasarlı beton yol ve ücret toplama ada betonlarının yenilenmesi ile yeni gişe ada betonu, kabin koruyucu ve kanopi yapılması yapım işi Ek2009/178692OTOYOL BAKIM İŞLETME BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:5316.1.2010 
TCK 4.Bölge Müd. dahilindeki il ve devlet yollarında sinyalizasyon bakım ve onarımı hizmet alımı Ek2009/180879TRAFİK BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5323.1.2010 
Anadolu Otoyolu´nun Ankara-Gümüşova kesiminde Bakım İşletme Şeflikleri ile Ücret Toplama İstasyonları binalarındaki kalorifer tesisatlarının bakımı, onarımı ve çalıştırılmasıhizmet alımı Ek2009/184793OTOYOL BAKIM İŞLETME BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5322.1.2010 
Anadolu Otoyolu´nun Ankara Çevre Otoyolu-Düzce kesiminde elektronik ücret toplama ve elektrifikasyon sistemleri bakımı ve onarımıhizmet alımı Ek2009/183895OTOYOL BAKIM İŞLETME BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:546.2.2010 
 İHALE İPTAL İLANI (TCK 4.BÖLGE MÜD. DAHİLİNDEKİ İL VE DEVLET YOLLARINDA TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ TRAFİK HİZMET İŞLERİNİN YAPILMASIHİZMET ALIMI) Ek2009/171278TRAFİK BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5419.12.2009 
Ankara-Polatlı-Sivrihisar Yl. KM:0+000-120+000 Arası Bilgisayar Kont. Bilgilen. Pano.,Değ.Msj.(VMS), Değ.Trf.İşar.(VTS),Meteo. Bİlg.,Hız İkaz Sist. Yapım İşi. Ek2009/184974YOLYAPIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:5429.1.2010 
ANKARA-ÇANKIRI YOLU KM: 16+753-69+408 ARASI TOPRAK TESVİYE, SANAT YAPILARI VE ÜST YAPI YAPIM İŞİ İKMAL İNŞAATI. yapım işi Ek2009/184961YOLYAPIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:5427.1.2010 
T.C. Karayol. 4. Bl. Müd. hd. dah. kul. üz., Gerede-Yeniçağa-Bolu Yl. Kont. Şef. Emr. 5 adet vasıta çalıştırılması hizmet alımı işi.Ek2009/183338YOLYAPIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5421.1.2010 
T.C.Karayolları 4. Bl. Müd. Hd. Dh. Kul.Üz. Gerede-Bolu-Düzce-1 Bl. Hd. Yolu Kont. Şef. Emr. toplam 6 Adet Vasıta Çalıştırılması Hizmet Alımı İşiEk2009/183346YOLYAPIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5421.1.2010 
T.C.Karayolları 4.Bölge Müd. Hd.Dh. Kul. Üz. Ayaş-Beypazarı Yolu Kont. Şef. Em. toplam 5 Adet Vasıta Çal. Hizmet Alımı İşiEk2009/183349YOLYAPIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5421.1.2010 
T.C.Karayolları 4. Bl. Müd.Hd. Dh. Kul. Üz. (Ankara-Eskişehir) Ayr-Mahmudiye-Çifteler-3.Bl. Hd. Yl. Kont. Şef. Em. Toplam 6 Adet Vasıta Çalıştırılması Hizmet Alımı İşiEk2009/183356YOLYAPIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5421.1.2010 
T.C. Karayolları 4. Bl.Müd. Hd. Dh. Kuln. Üz. (Gölbaşı-Kulu)Ayr.-Bala-Kaman-Kırşehir Yolu Kont. Şef. Em. Kul. Üz. Toplam 7 Adet Vasıta Çalıştırılması Hizmet Alımı İşiEk2009/183363YOLYAPIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5421.1.2010 
Anadolu Otoyolu´nun Ankara-Gümüşova kesiminde Bakım İşletme Şeflikleri ile Ücret Toplama istasyonları binaları, gişe alanları ve gişe kabinlerinin temizliği hizmet alımı Ek2009/147001OTOYOL BAKIM İŞLETME BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5426.11.2009 
47. Şube Şefliği ( Ankara ) Emrinde 1 adet Çift kabinli pick- Up, 1 adet Vardiyalı 14 kişilik minibüs çalıştırılmasıhizmet alımı Ek2009/155915BAKIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraMal İhaleleri23.6.2014 18:5416.12.2009 
Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Asfalt Başmühendisliğine Bağlı Kontrol Şeflikleri, Bitüm Depo Şefliği ve Ask Şantiye Şefliği Emrinde Araç Kiralama İşi hizmet alımı Ek2009/181365ASFALT BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:549.1.2010 
(İHALE İLANI DÜZELTME )Anadolu Otoyolu´nun Ankara Çevre Otoyolu-Düzce kesiminde elektronik ücret toplama ve elektrifikasyon sistemleri bakımı ve onarımıhizmet alımı Ek2009/183895OTOYOL BAKIM İŞLETME BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:546.2.2010 
Karayolları 47.Şube (Ankara) Sınırları Dahilindeki Yollarda Astarlı ve Astarsız Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması yapım işi Ek2010/5538ASFALT BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:5420.2.2010 
Karayolları 46.Şube (Eskişehir) Sınırları Dahilindeki Yollarda Astarlı ve Astarsız Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması yapım işi Ek2010/5535ASFALT BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:5420.2.2010 
Karayolları 45.Şube (Polatlı) Sınırları Dahilindeki Yollarda Astarlı ve Astarsız Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması yapım işi Ek2010/5530ASFALT BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:5420.2.2010 
Karayolları 44.Şube (Kırıkkale) Sınırları Dahilindeki Yollarda Astarlı ve Astarsız Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması yapım işi Ek2010/5523ASFALT BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:5420.2.2010 
Karayolları 43.Şube (Beypazarı - II.Kısım) Sınırları Dahilindeki Yollarda Astarlı ve Astarsız Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması yapım işi Ek2010/5519ASFALT BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:5419.2.2010 
Karayolları 43.Şube (Beypazarı - I Kısım) Sınırları Dahilindeki Yollarda Astarlı ve Astarsız Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması yapım işi Ek2010/5512ASFALT BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:5419.2.2010 
Karayolları 42.Şube (Kızılcahamam) Sınırları Dahilindeki Yollarda Astarlı ve Astarsız Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması yapım işi Ek2010/5507ASFALT BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:5419.2.2010 
Karayolları 41.Şube (Bolu) Sınırları Dahilindeki Yollarda Astarlı ve Astarsız Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması yapım işi Ek2010/5499ASFALT BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:5419.2.2010 
(İHALE İPTAL İLANI ) Anadolu Otoyolu´nun Ankara Çevre Otoyolu-Düzce kesiminde elektronik ücret toplama ve elektrifikasyon sistemleri bakımı ve onarımı'nin ihalesiEk2009/183895OTOYOL BAKIM İŞLETME BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:546.2.2010 
(Nallıhan - Mudurnu) Ayr. - Seben Yolu Km: 14+000 - 16+000 ve 22+200 - 26+000 arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üstyapı yapım işi. yapım işi Ek2010/2322YOLYAPIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:5417.2.2010 
Anadolu Otoyolu´nun Gümüşova-Ankara ve Ankara Çevre Otoyolu kesiminde muhtelif km´lerdeki hasarlı telçitlerin onarılması, yeni telçit imali ve yerine montajı yapım işi Ek2010/10309OTOYOL BAKIM İŞLETME BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:5427.2.2010 
And. Oty´nun Ank.-Gerede kes.(km:48+270,63+395,70+025) ve Y.Çağa-G.Ova kes.(km:146+980,148+440,152+990 ve 162+280 ile 197+990,218+990)de köp.ve viy.bordür beton.ile dış cephe pan.ve membran. yenilen. yapım işi Ek2010/10325OTOYOL BAKIM İŞLETME BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:544.3.2010 
Anadolu Otoyolu´nun Gerede-Gümüşova kesiminde termoplastik boya yöntemiyle yol çizgilerinin çizilmesi, yavaşlama uyarı çizgileri, ofset tarama, standart ok ve yazıların çizilmesi yapım işi Ek2010/10284OTOYOL BAKIM İŞLETME BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:544.3.2010 
Anadolu Otoyolu´nun Ankara Çevre Otoyolu-Düzce kesimi elektronik ücret toplama ve elektrifikasyon sistemleri bakımı ve onarımı hizmet alımı Ek2010/15038OTOYOL BAKIM İŞLETME BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5430.3.2010 
Bölge Sınırları Dahilinde Asfalt Şantiyelerinde Sathi Kaplama Yapım ve Onarım Çalışmaları İçin Araç Kiralama ve İşçilik Hizmeti Alınması İşihizmet alımı Ek2010/16375ASFALT BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5413.3.2010 
And. Oty.´nun Ank.-Gerede kes. km:102+845 Asım Çavuşoğlu viyadüğünde hasarlı 320 mm genlş. kap. mod. derzin (Ank.yönü çıkışı) yenisi ile değişimi ve Ank.Çev.Oty. Konya kavş.köp. mod.derz.bet.onarım yapım işi Ek2010/20334OTOYOL BAKIM İŞLETME BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:546.3.2010 
TCK 4. Böl.Müd. ait Yol Yapım, Acil Eylem, Kar Mücadelesi, Bakım-Onarım ve Sathi Kap. Şant. İdare Malı Mak. kullanılmak üzere Operatör, bu Mak. tamir-bakım. yaptırılması için Atl.Ust. çalıştırılmasıhizmet alımı Ek2010/17394 MAKİNE İKMAL BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5424.3.2010 
BOLU-MUDURNU YOLU KM; 28+000-30+000 ARASI TOPRAK TESVİYE, SANAT YAPILARI VE ÜST YAPI YAPIM İŞİ. Ek2010/17478YOLYAPIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:5424.3.2010 
Karayolları 44. Şube Şefliği İçin Aşınma Agregası Hazırlanması ve Nakli yapım işi Ek2010/18637BAKIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:543.3.2010 
Anadolu Otoyolu´nun G.Ova-Ankara ve Ankara Çevre Otoyolu kesiminde trafik güvenliğinin sağlanması için arızalanan ve yolda kalan araçları, çekici veya kurtarıcı vasıtasıyla otoyolun dışına çekilmesi hizmet alımı Ek2010/22525OTOYOL BAKIM İŞLETME BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5425.3.2010 
PREFABRİK BETON BORDÜR VE PARKE TEMİNİ alımı Ek2010/20868BAKIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraMal İhaleleri23.6.2014 18:5431.3.2010 
TCK 4.Bölge Müdürlüğü dahilindeki il ve devlet yollarında idare malı cam küreciği ve soğuk yol çizgi boyası kullanarak yatay işaretleme yapılması yapım işi Ek2010/20409TRAFİK BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:5431.3.2010 
Ank - İst. D 100 Devlet yolunda; Çaydurt-Bolu-Düzce Arasında Muh. Km. lerde Toprak Tesviye, Sanat yapıları, Prefabrik yaya Üst geçit, Üstyapı ve BSK Yapımı İşi. yapım işi Ek2010/25134YOLYAPIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:547.4.2010 
KARAYOLLARI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNDE 6 FARKLI ÜCRET GRUBUNDA TOPLAM 36 ADET PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI DESTEK hizmet alımı Ek2010/22302 MALZEME ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:543.4.2010 
Ankara-Kırıkkale Yolundaki Fidanların Sulanması ve Bakımıhizmet alımı Ek2010/23444BAKIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5431.3.2010 
14 KİŞİ VE 1 ŞEF İLE (SİLAHSIZ) ÖZEL GÜVENLİK hizmet alımı Ek2010/30859 MALZEME ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5416.4.2010 
(Düzce-Akçakoca)Ayr-Yığılca il yolu Km:7+000-11+000 ve Km:29+900-30+600 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı ve BSK Yapım İşi. Ek2010/27635YOLYAPIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:5421.4.2010 
Çelik Tel Üzerine PVC Kaplı ( Jaluzi-Lambri ) Kar Siperi İmali, Nakli ve Montaj İşi yapım işi Ek2010/32614BAKIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:542.4.2010 
Karayolları 4.Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki yollarda sinyalizasyon bakım ve onarımıhizmet alımı Ek2010/25282TRAFİK BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5410.4.2010 
Eskişehir-Seyitgazi Çıkışı ile Alpu ve Kırka Şehir Geçişinde BSK Kaplama Yapılması yapım işi Ek2010/35197BAKIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:5423.4.2010 
Ankara-Kazan Yolu Km:28+500-29+100 Arası Mürted Kavşağı Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı ve BSK Yapım İşiEk2010/37323YOLYAPIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:545.5.2010 
Beypazarı-Kırbaşı Yolu Km: 16+450-17+514 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üstyapı Yapım İşiEk2010/37316YOLYAPIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:5428.4.2010 
Karaali İl Yolu Km 3+250 Kesiminde Heyelan İslahı Yapılması yapım işi Ek2010/39072BAKIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:5417.4.2010 
Balışeyh-Sulakyurt, Mihalgazi-Sarıcakaya ve Seyitgazi-Afyon Yollarında Toprak ve Üstyapı İşleri Yapılması. yapım işi Ek2010/35194BAKIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:544.5.2010 
Anadolu Otoyolu´nun G.Ova-Ankara ve Ankara Çevre Otoyolu kesiminde trafik güvenliğinin sağlanması için arızalanan ve yolda kalan araçları, çekici veya kurtarıcı vasıtasıyla otoyolun dışına çekilmesi hizmet alımı Ek2010/40683OTOYOL BAKIM İŞLETME BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:541.5.2010 
Anadolu Otoyolu´nun Ankara-Çamlıdere kav. ve Ankara Çevre Otoyolu kesiminde refüj ve banketlerdeki ot ve çimlerin kesilmesi, toplanması, taşınmasıhizmet alımı Ek2010/35189OTOYOL BAKIM İŞLETME BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:547.5.2010 
Anadolu Otoyolu´nun Çamlıdere kav.-Gerede (Karabük bağlantısı dahil) ve Gerede-Gümüşova kesiminde refüj ve banketlerdeki ot ve çimlerin kesilmesi, toplanması, taşınması hizmet alımı Ek2010/35196OTOYOL BAKIM İŞLETME BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:547.5.2010 
And. Oty.´nun G.Ova-Kaynşlı kes. yol platformunda ve km:26+500´de bulunan otoyol hizmet tesisi sahasında meydana gelen oturm., bozulm. frezelenerek BSK ile yama yapıl. ve bozuln. satıhlarda temel yap. yapım işi Ek2010/46980OTOYOL BAKIM İŞLETME BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:5426.5.2010 
Karayolları 4.Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki il ve devlet yollarında termoplastik ve çift kompenantlı boya ile yatay işaretleme yapılması yapım işi Ek2010/46059TRAFİK BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:5422.5.2010 
Karayolları 4.Bölge Müd. sınırları içerisindeki il ve devlet yolu kavşaklarına kaplama üstü yön levhası (T ve L tipi dahil) konstr., kaplama üstü bilgi levhaları ve muh. bilgi levhaları yapılması yapım işi Ek2010/42071TRAFİK BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:5421.5.2010 
Karayolları 42. Şube Şefliği İçin Agrega Hazırlanması ve Nakli yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.Ek2010/45410BAKIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5421.5.2010 
Karayolları 43. Şube Şefliği İçin Agrega Hazırlanması ve Nakli yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.Ek2010/45420BAKIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5421.5.2010 
Karayolları 44. ve 47. Şube Şeflikleri İçin Agrega Hazırlanması ve Nakli yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.Ek2010/45429BAKIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5421.5.2010 
Karayolları 41. Şube Şefliği İçin Agrega Hazırlanması ve Nakli yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.Ek2010/45403BAKIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5421.5.2010 
Karayolları 45. ve 46. Şube Şeflikleri İçin Agrega Hazırlanması ve Nakli yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.Ek2010/45457BAKIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5421.5.2010 
(MUDURNU-DOKURCUN) AYR.- GÖYNÜK DEVLET YOLUNDA MUDURNUÇAYI (CİNCOBALAK) KÖPRÜSÜ İNŞAATI yapım işi Ek2010/49340KÖPRÜ BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:5422.5.2010 
TCK 4.Bölge Müdürlüğü sınırlarındaki çeşitli kavşaklarda trafik sinyalizasyonu yenilenmesi ve yapılması yapım işi Ek2010/45452TRAFİK BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:541.6.2010 
And. Oty´nun G.Ova-Ank. ve Ank. Çev.Oty. kesiminde yol bakım, onarım, temizlik ve trafik işaretleme ile atölye işlerinde idare emrinde Vasıflı İşçi ve Bakım İşçisi ile 7 adet Pick-Up çalıştırılmasıhizmet alımı Ek2010/54976OTOYOL BAKIM İŞLETME BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5419.6.2010 
Gerede-Çerkeş-15 Bölge Hududu Yolu (Km:38+236-72+537 Arası) BSK Yapım İşi yapım işi, Ek2010/58653ASFALT BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:548.6.2010 
Ankara-İstanbul Devlet Yolu Kazan Efes Hemzemin Kavşak tanzimi ile Bölge hudutları dahilindeki muhtelif kesimlerde 5 adet betonarme yaya üst geçit köprüsü yapımı yapım işi Ek2010/55106TRAFİK BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:5422.6.2010 
(DÜZELTME İLANI )Gerede-Çerkeş-15 Bölge Hududu Yolu (Km:38+236-72+537 Arası) BSK Yapım İşi Ek2010/58653ASFALT BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:548.6.2010 
Anadolu Otoyolu´nun Gümüşova-Ankara ve Ankara Çevre Otoyolu kesiminde beton kanalların, menfezlerin ve köprülerin temizliği hizmet alımı Ek2010/63362OTOYOL BAKIM İŞLETME BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:531.7.2010 
Anadolu Otoyolu´nun Susuz kav.-Gümüşova ve Ankara Çevre Otoyolu kesiminde hasarlı beton kanallar, betonarme şut ile diğer beton ve taş sanat yapılarının yeniden yapımı yapım işi Ek2010/63379OTOYOL BAKIM İŞLETME BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:5325.6.2010 
Anadolu Otoyolu´nun Gümüşova-Ankara kesiminde bulunan Ücret Toplama İstasyonları ve Bakım İşletme Şeflikleri binalarının bakımı, onarımı yapım işi Ek2010/66527OTOYOL BAKIM İŞLETME BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:5325.6.2010 
Mudurnu, Dörtdivan ve Gökçesu Şehir Geçişlerinde BSK Kaplama Yapılması yapım işi Ek2010/61067BAKIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:532.7.2010 
Sarıyar-Mihalıçcık, Nallıhan-Sarıcakaya, Beypazarı-Kızılcahamam, Beypazarı-Kıbrısçık, Çamlıdere-Peçenek Yollarında Toprak İşleri,Sanat Yapısı ve Üstyapı İşleri yapılması yapım işi Ek2010/60992BAKIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:5325.6.2010 
KAR VE BUZ İLE MÜCADELE İÇİN TUZ TEMİNİ VE NAKLİ hizmet alımı Ek2010/62515BAKIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5314.7.2010 
Ankara-Gerede-Yeniçağa ve Gerede-Çerkeş ile Ankara-Kırıkkale-Samsun Yollarında Yolboyu Fidan Dikimi ve Bakımı hizmet alımı Ek2010/66631BAKIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5314.7.2010 
Muh. Karayolları Standart Trafik İşaret Levhaları, Emniyet Konisi ve Kaplama Sınırlayıcı Malzeme Alımı alımıEk2010/65853TRAFİK BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraMal İhaleleri23.6.2014 18:538.7.2010 
Anadolu Otoyolu´nun G.Ova-Ankara ve Ankara Çevre Otoyolu kesiminde trafik güvenliğinin sağlanması için arızalanan ve yolda kalan araçları, çekici veya kurtarıcı vasıtasıyla otoyolun dışına çekilmesihizmet alımı Ek2010/72583OTOYOL BAKIM İŞLETME BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraHizmet İhaleleri23.6.2014 18:533.7.2010 
Anadolu Otoyolu´nun Cankurtaran kesimi km:65+000-110+000 arası bilgisayar kontrollü yol bilgilendirme sistemleri ve yol aydınlatma sistemleri yapılması yapım işiEk2010/73579OTOYOL BAKIM İŞLETME BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:5317.7.2010 
Anadolu Otoyolu´nun Ankara Çevre Otoyolu Susuz kavşağı ile Ovacık kavşağı arasında kalan aydınlatılmamış kesimlerin enerji nakil hattı çekilerek aydınlatılması yapım işi Ek2010/87048OTOYOL BAKIM İŞLETME BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:533.8.2010 
Kırıkkale-Kalecik Yolu Km: 9+000-12+000 Arası Toprak tesviye, Üstyapı işleri Yapım İşi. yapım işi Ek2010/83145YOLYAPIM BAŞMÜHENDİSLİĞİ4.Bölge M. AnkaraYapım İhaleleri23.6.2014 18:5329.7.2010 
1 - 100Sonraki