Menüyü açmak için SHIFT+ENTER tuşlarını kullanın (yeni pencere).
  
  
  
  
  
  
  
Düzenle
Bölge Dahili Yollarda Hasarlı Çelik Otokorkulukların Tamir ve Onarımının Yapılması yapım işiEk2013/184519İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri23.6.2014 18:5914.1.2014 
Soğuk, Sıcak (Termoplastik) boya ile yatay işaretleme yapılması yapım işi Ek2013/182299İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri23.6.2014 18:5915.1.2014 
Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü Ağ donanımı, bilgisayar ve çevre donanımları parça dâhil 2014 Yılı bakım onarım işi hizmet alımı Ek2013/184249İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5914.1.2014 
Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü Hudutları İçindeki Sabit Asfalt Tanklarına Karayolu İle Bitümlü Malzeme Nakli, Isıtılması, Boşaltılması Ve Transferi hizmet alımıEk2014/14032İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5913.3.2014 
Bölge Ağına Dahil Yollarda Yolboyu Fidan Dikimi ve Bakımı hizmet alımıEk2014/12176İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5918.3.2014 
Asfalt Sathi Kaplama Şantiyelerinde Çalıştırılmak Üzere Otobüs Ve Kamyonet Kiralanması hizmet alımıEk2014/13557İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaHizmet İhaleleri23.6.2014 18:596.3.2014 
Asfalt Sathi Kaplama Şantiyesinde Araç ve Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi hizmet alımı Ek2014/13552İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5914.3.2014 
Aliağa (İzmir) Rafinerisinden Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü Antalya Limanı Sabit Asfalt depolama tesislerine deniz yolu ile Bitümlü Malzeme Nakli hizmet alımı Ek2014/16206İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5924.3.2014 
Bölge Dahili Yollarda Kaplama Üstü Levha Taşıyıcı Çelik Konstrüksiyonları, Bilgi Levhası Direkleri, Bilgi Levhaları ve Standart Trafik İşaret Levhalarının Yapılması, Montajı, Demontajı yapım işiEk2014/16667İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri23.6.2014 18:5917.3.2014 
1.Grup [131.(Fethiye) ve 136.(Finike) Şube sınırları içinde bulunan muhtelif yollar] Asfalt Sathi Kaplama ve Temel Takviye yapılması inşaatı işi yapım işi Ek2014/19501İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri23.6.2014 18:5920.3.2014 
2 Grup [ 135(Isparta) Ve 134(Burdur) Şube Sınırları İçinde Bulunan Muhtelif Yollar] Asfalt Sathi Kaplama Ve Temel Takviye Yapılması İnşaatı İşi yapım işi Ek2014/19652İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri23.6.2014 18:5921.3.2014 
Cinsi, niteliği, miktarı, tahmini bedeli, geçici teminat tutarı, ihale gün ve saati belirtilen Karayolları Genel Müdürlüğüne ait iş makineleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince, açık teklif usulü ile satışa çıkarılacaktır.Ek-İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaMal Satış İhaleleri23.6.2014 18:5911.3.2014 
3.Grup [133 (Alanya), 132.(Antalya) Ve 135.(Isparta) Şube sınırları içinde bulunan muhtelif yollar] Asfalt Sathi Kaplama ve Temel Takviye yapılması inşaatı işi yapım işi Ek2014/19656İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri23.6.2014 18:5924.3.2014 
(Manavgat - Akseki) Ayr - İbradı - Başlar Yolu (Km:10+000-31+967 Arası) Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı İşleri İnşaatı yapım işiEk2014/16495İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri23.6.2014 18:5925.3.2014 
4 Grup [131 (Fethiye) Ve 134(Burdur) Şube Sınırları İçinde Bulunan Muhtelif Yollar] Asfalt Sathi Kaplama Yapılması İnşaatı İşi yapım işiEk2014/19670İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri23.6.2014 18:5925.3.2014 
132.(Antalya) ve 131.(Fethiye) Şube sınırları içinde bulunan muhtelif yollarda asfalt mıcırı temini ve temel takviye yapılması inşaatı yapım işiEk2014/19700İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri23.6.2014 18:5926.3.2014 
Bölge Müdürlüğümüz kampüs binalarının genel temizliği (cam silme dahil), kat hizmetleri ve bahçe bakım işi hizmet alımıEk2014/21764İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaHizmet İhaleleri23.6.2014 18:591.4.2014 
Cinsi, niteliği, miktarı, tahmini bedeli, geçici teminat tutarı, ihale gün ve saati belirtilen mülkiyetinin tamamı KGM'ye ait olan taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Md. gereğince,açık teklif usulü ile iki(2) yıllığına kiraya verilecektirEk-İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaMal Satış İhaleleri23.6.2014 18:5918.3.2014 
KGM 13.Bölge Müdürlüğü Isparta Harmanören plent sahasında sabit asfalt tankları ve müştemilat binaları yapılması yapım işiEk2014/16617İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri23.6.2014 18:5917.3.2014 
Bölge Ağına Dahil Yollar Üzerindeki Refüjlere Panel Çit Yapılması yapım işiEk2014/22871İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri23.6.2014 18:591.4.2014 
Bahtılı Şantiye Sahasına 2 adet, 135(Isparta) Şube Şefliği Sahasına 1 adet, Söğüt Bakımevi Sahasına 1 adet olmak üzere toplam 4 adet techizli su sondaj kuyusu açılması yapım işiEk2014/32042İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri23.6.2014 18:5931.3.2014 
Asfalt Sathi Kaplama Şantiyelerinde çalıştırılmak üzere Otobüs ve Kamyonet kiralanması hizmet alımıEk2014/29623İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5918.4.2014 
Bitüm Depo Şefliği Sahasına 20 Cm Kalınlığında Mekanik Perdahlı Saha Betonu Dökülmesi, Çevre Duvarlarının Üzerine Çit Yapılması Ve Deniz Tahkimatı Yapımı yapım işi Ek2014/32051İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri23.6.2014 18:5911.4.2014 
Şarkikaraağaç-Yenişarbademli Yolu (Km:0+000-24+000), (Antalya-Kemer) Ayr Altınyaka-Kumluca Yolu (Km:24+000-62+000) kesimlerinde toplam 62 km Halihazır Harita Yol Projesi Altlığı Yapılması İşi hizmet alımıEk2014/33100İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5921.4.2014 
Kalkan-Sütleğen-(Kaş-Elmalı) Ayr. Yolu Elmalı-Finike Yolu 73. Km Harita Alımı hizmet alımıEk2014/33079İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5921.4.2014 
(Elmalı-Finike) Ayr-Kalkan Yolu (Km:0+000-21+00000 Arası) Etüt ve Proje Mühendislik Hizmet Alımı İşi hizmet alımıEk2014/33120İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaMal İhaleleri23.6.2014 18:5928.4.2014 
Elmalı-Seki Yolu (Km:0+000-20+00000 Arası) Etüt ve Proje Mühendislik Hizmet Alımı İşi hizmet alımıEk2014/33125İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5928.4.2014 
Bölge Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan 11 adet malzeme ve kalker ocağı için Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması İşi hizmet alımıEk2014/34735İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5929.4.2014 
Eğirdir-Gelendost-Şarkikaraağaç-3.Bl.Hd Yolu (Km:58+300-81+300 Arası) Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri İnşaatı İşi yapım işiEk2014/34925İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri23.6.2014 18:5921.5.2014 
(Korkuteli-Fethiye) Ayr - Altınyayla - Gölhisar - 2BlHd Yolu (Altınyayla Çevre Yolu) (Km: 17+650-20+550 Kesimi) Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri İkmal İnşaatı yapım işi Ek2014/38165İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri23.6.2014 18:592.5.2014 
Bölge dahili yollar üzerindeki kavşak ve refüjlerde, bordür ve parke ile yaya geçidi yapılması yapım işiEk2014/38943İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri23.6.2014 18:596.5.2014 
Bölge Sınırı Dahilindeki Muhtelif Çelik Ve Ferforje Yaya Korkulukları , Yaya Alt Ve Üst Geçit Korkulukları İle Köprü Korkuluklarının Boyanması yapım işi Ek2014/39521İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri23.6.2014 18:596.5.2014 
Cinsi,niteliği,miktarı,tahmini bedeli,geçici teminat tutarı,ihale gün ve saati belirtilen KarayollarıGenel Müdürlüğüne ait iş makinaları 2886 sayılı Devlet İhalele Kanunun 45.maddesi gereğinde, açık teklif usulü ile satışa çıkarılacaktır.Ek-İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaMal Satış İhaleleri23.6.2014 18:5919.5.2014 
Dalaman Havaalanı Yolu ile Akseki Kavşağının Peyzaj Düzenlemesi yapım işiEk2014/45125İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri23.6.2014 18:5930.5.2014 
Karayolları 13 Bölge Müdürlüğüne bağlı işyerlerinde kendi malı alet,avadanlık ve sarf malzemesi ile idareye ait her türlü araç, gereç, iş makinesi, çeşitli tezgahların tamir, bakım, onarım ve atelye temizlik işlerinin yaptırılması işi hizmet alımı Ek2014/44372İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaHizmet İhaleleri23.6.2014 18:5930.5.2014 
Burdur Çevre Yolu, Keçiborlu Bakımevi Kavşağı, Çay Kavşağı ile Porsuma Kavşağı Peyzaj Düzenlemesi yapım işiEk2014/45129İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri23.6.2014 18:5930.5.2014 
(685-03) KK No' lu Isparta-Antalya ve (400-12) KK No'lu Antalya-Alanya Yollarının muhtelif kesimlerinde Toprak işleri ve Sanat yapıları inşaatı işi yapım işi Ek2014/47814İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri23.6.2014 18:592.6.2014 
"Kasaba-(Elmalı-Finike)Ayr Yolu (Km:0+000-45+000) Hâlihazır Harita Yol Projesi Altlığı Yapılması İşi” hizmet alımı Ek2014/43893İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaHizmet İhaleleri23.6.2014 18:592.6.2014 
Bölge ağına dahil yolların yarma şevine TEL AĞ yapılması işi yapım işi Ek2014/54513İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri23.6.2014 18:5923.6.2014 
134 Şube (Burdur) ve 135 Şube (Isparta) Şeflikleri Merkezi Sistem Kalorifer Kazan Dairesi ve Tesisatının Doğalgaza Dönüştürülerek Kalorifer Borularının Yenilenmesi İşi yapım işi Ek2014/56628İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri23.6.2014 18:5919.6.2014 
Karayolu İle Bitümlü Malzeme Nakli, Isıtılması, Boşaltılması Ve Transferi hizmet alımı Ek2014/58737İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaHizmet İhaleleri23.6.2014 18:594.7.2014 
Antalya-Burdur Devlet Yolu, Kepezüstü-Kuzey Çevre Yolu Arası 7 adet Köprülü Kavşağa ait Etüt ve Proje Mühendislik Hizmetleri Alımı İşi” hizmet alımı Ek2014/57533İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaHizmet İhaleleri23.6.2014 18:598.7.2014 
Trafik Güvenliği Başmühendisliği Çelik Konstrüksiyon Sundurma Yapımı yapım işiEk2014/62608İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri23.6.2014 18:593.7.2014 
Antalya-Manavgat Devlet Yolu, Çakırlar Kavşağı-Belek Kavşağı Arası 7 adet Köprülü Kavşağa ait Etüt ve Proje Mühendislik Hizmetleri Alımı İşi hizmet alımı Ek2014/57550İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaHizmet İhaleleri23.6.2014 18:598.7.2014 
 (635-04) KK No' lu Elmalı -Finike yolunun 3+200-8+600 kesiminde Toprak işleri , Sanat yapıları ve Üstyapı işleri inşaatı işi yapım işiEk2014/63123İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri23.6.2014 18:5914.7.2014 
Karayolları 13, Bölge Müdürlüğü yol ağında bulunan muhtelif kesimlerde 3 adet Köprülü Kavşağa ait Etüt ve Proje Mühendislik Hizmetleri Alımı İşi hizmet alımıEk2014/71559İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaHizmet İhaleleri8.7.2014 15:235.8.2014 
Bölge Müdürlüğümüz Trafosuna Dağıtım Merkezinden ana besleme hattının çekilmesi işi yapım işiEk2014/69173İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri8.7.2014 15:2625.7.2014 
Tarihi Aksu (Ba Bowstring) Köprüsü Restorasyon Uygulama İşi Ek2014/82595İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri25.7.2014 14:5819.8.2014 
Alanya-Gazipaşa-5.Bölge Hd Yolu (Km:44+695) Geliş Hattı Gazipaşa Köprüsü (L=129,20 Metre) inşaatı ve gidiş hattı genişletme yapılması yapım işi Ek2014/85720İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri7.8.2014 11:0928.8.2014 
07-10 KK Nolu (695-09/10)DYA -Akseki Hükümet Konağı Yolunun 0+000 - 4+000 Km’sinde Bulunan Akseki Kavşagı Orta Refüj Bordür Yenileme Ve Doğal Kaplama Taşı İle Tretuar Yapım İşi yapım işi Ek2014/84887İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri7.8.2014 11:1422.8.2014 
Torak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri İnşaatı Yapım İşi İhale İptaliEk2014/82595İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri19.8.2014 13:1121.8.2014 
KGM 13. Bölge Müdürlüğü yatakhane, kantin bölümlerinin arşiv ve ofis olarak düzenlenmesi, Bahtılı WC-Duş binası tadilat ve onarım inşaatı yapım işi Ek2014/97741İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri19.8.2014 13:2427.8.2014 
KGM 13. Bölge Müdürlüğü yatakhane, kantin bölümlerinin arşiv ve ofis olarak düzenlenmesi, Bahtılı WC binası tadilat ve onarım inşaatı yapım işiEk2014/101008İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri21.8.2014 08:401.9.2014 
330/06 KK Nolu Denizli - Yeşilova Yolu Km: 3+300 - 5+300 arası Güney Köyü Geçişi ve 03-60 KK Nolu Kızılören İl yolu Kızılören Geçişinde 6 cmkalınlığında prefabrik beton parke tretuar ve bordür yapımı yapım işiEk2014/107155İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri15.9.2014 10:5130.9.2014 
Alanya Grubu Tünellerinin Elektrik, Elektronik ve Kontrol Sistemleri Yenileme İşi yapım işi Ek2014/107159İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri23.9.2014 09:0315.10.2014 
KGM 13Bölge Müdürlüğü Bahtılı Tesisleri saha aydınlatması yapılması yapım işiEk2014/119478İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri1.10.2014 09:0316.10.2014 
Isparta Çevre Yolu Peyzaj Düzenlemesi yapım işiEk2014/114548İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri1.10.2014 09:0523.10.2014 
Serbest Bölge Müdürlüğü mevcut enerji nakil hattının yeraltına deplase işi (2x3x266000 MCM) yapım işi Ek2014/127466İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri10.10.2014 15:3825.10.2014 
Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü Makine Ve İkmal Başmühendisliği Emrinde Minibüs Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi hizmet alımıEk2014/136823İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaHizmet İhaleleri31.10.2014 15:151.12.2014 
Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Tesisler ve Bakım Başmühendisliğine bağlı işyerlerinde Araç Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi hizmet alımı Ek2014/136842İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaHizmet İhaleleri3.11.2014 09:2325.11.2014 
Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü Makine ve İkmal Başmühendisliği emrinde Binek Araç çalıştırılması Hizmet Alımı İşi hizmet alımıEk2014/141586İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaHizmet İhaleleri4.11.2014 13:013.12.2014 
Bölge Müdürlüğümüz Bina ve Tesisleri ile Sosyal Tesisler Kampüsünün Malzemeli Özel Güvenlik hizmet alımıEk2014/143919İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaHizmet İhaleleri7.11.2014 09:158.12.2014 
Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü Ağ Donanımı, Bilgisayar ve Çevre Donanımları Parça Dahil 2015 Yılı Bakım, Onarım ve Sayfa Başı Baskı İşi hizmet alımıEk2014/148420İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaHizmet İhaleleri17.11.2014 09:169.12.2014 
Bölge Müdürlüğümüz Binalarının ve Hizmet İçi Eğitim Tesisinin 65 İşçi ile genel temizliği, kat hizmetleri, yemekhane hizmetleri ile evrakların taşınması işi hizmet alımı Ek2014/153502İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaHizmet İhaleleri24.11.2014 10:2823.12.2014 
Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü kompanzasyon takibi, kontrolü ve işletme sorumluluğu işi hizmet alımıEk2014/158707İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaHizmet İhaleleri26.11.2014 11:294.12.2014 
Karayolları 13 Bölge Sınırları Dahilindeki Muhtelif Yollarda Katyonik Asfalt Emilsyonu (Crs-2 Tipi) İle Çift Kat Sathi Kaplama Yapılması İnşaatı İşi yapım işi Ek2014/158145İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri4.12.2014 10:187.1.2015 
Antalya-Kemer-Tekirova-Finike Yolu (Km:82+500-103+000 Kesimi) ve Elmalı Ayr-Finike Yolu (Km:54+000-70+000 Kesimi) Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve BSK Üstyapı İşleri İnşaatı Yapımı yapım işi Ek2014/162682İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri10.12.2014 08:2913.1.2015 
 (Alanya - Gazipaşa) Ayr. - (Taşkent -Başyayla) Ayr Yolu ( Km:32+600 - 57+900 Arası) Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Bsk Üstyapı İşleri ,Köprü İnşaatı İle Tünel İnşaatı İşleri yapım işiEk2014/159617İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri11.12.2014 12:5414.1.2015 
KGM 13Bölge Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Tesisleri binalarında tadilat bakım ve onarım inşaatı yapım işiEk2014/171091İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri24.12.2014 15:2315.1.2015 
Gündoğmuş-Köprülü Yolu (Takriben km:0+000-2+380 Kesimine ait) Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri İnşaatı işi yapım işiEk2014/170674İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri31.12.2014 14:4626.1.2015 
(Manavgat-Akseki)Ayr-Gündoğmuş Yolu (Takriben Km:0+000-7+050 Kesimine ait) Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri İnşaatı İşi yapım işiEk2014/163077İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri8.1.2015 09:0623.1.2015 
Karayolları 13 Bölge Ağına Dahil Muhtelif Yollarda Mıcır Temini Ve Temel Yapılması yapım işiEk2015/158İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri26.1.2015 10:2417.2.2015 
Karayolları 13 Bölge Ağına Dahil Muhtelif Yollarda 1. Grup Sathi Kaplama Yapılması yapım işiEk2015/160İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri30.1.2015 10:5118.2.2015 
Karayolları 13 Bölge Ağına Dahil Muhtelif Yollarda 4. Grup Sathi Kaplama Yapılması yapım işiEk2015/165İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri30.1.2015 10:5218.2.2015 
Karayolları 13 Bölge Ağına Dahil Muhtelif Yollarda 2. Grup Sathi Kaplama Yapılması yapım işiEk2015/162İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri30.1.2015 10:5619.2.2015 
Karayolları 13 Bölge Ağına Dahil Muhtelif Yollarda 3. Grup Sathi Kaplama Yapılması yapım işiEk2015/164İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri30.1.2015 10:5719.2.2015 
131 (Fethiye) Ve 136 (Finike) Şube Yollarında Rutin Bakım, Onarım İle Kar Ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması yapım işi Ek2015/2430İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri4.2.2015 08:525.3.2015 
132 (Antalya) Ve 134 (Burdur) Şube Yollarında Rutin Bakım, Onarım İle Kar Ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması yapım işiEk2015/2441İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri4.2.2015 08:553.3.2015 
133 (Alanya) Ve 135 (Isparta) Şube Yollarında Rutin Bakım, Onarım İle Kar Ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması yapım işiEk2015/2448İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri4.2.2015 08:584.3.2015 
Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Yollarda Sinyalizasyon Tesislerinin Yapımı, Bakımı ve Onarımı ile Ulaşım Etütleri İşlerinin Yapılması yapım işi Ek2015/7266İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri9.2.2015 10:103.3.2015 
Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Muhtelif Yollarda Çelik Otokorkuluk Yapılması ve Montajı yapım işi Ek2015/6425İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri10.2.2015 08:394.3.2015 
Karayolları 13 Bölge Müdürlüğünün İhtiyacı olan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Alımı İşi hizmet alımıEk2015/5440İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaHizmet İhaleleri11.2.2015 11:495.3.2015 
Söğüt Bakımevi Sahasına 7600 Ton Kapasiteli Sabit Asfalt Tankları ve Müştemilat Binaları İle 60 Ton' luk Kantar Yapımı yapım işiEk2015/7100İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri13.2.2015 14:296.3.2015 
Antalya-Serik Devlet Yolu üzerindeki 5 adet Köprülü Kavşağa ait Etüt ve Proje Mühendislik Hizmetleri Alımı İşi hizmet alımıEk2015/4811İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaHizmet İhaleleri13.2.2015 14:319.3.2015 
Antalya-Alanya Devlet Yolu (Manavgat Geçişi) üzerindeki 4 adet Köprülü Kavşağa ait Etüt ve Proje Mühendislik Hizmetleri Alımı İşi hizmet alımıEk2015/5583İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaHizmet İhaleleri13.2.2015 14:349.3.2015 
Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Ağına Dahil Yollar Üzerinde Galvanizli Çelik Yaya Üst Geçidi Yapılması yapım işiEk2015/10727İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri18.2.2015 16:1212.3.2015 
(Antalya-Alanya)Ayr - Akseki - 3 Bölge Hudut Yolu (Takriben Km:3+300 - 29+500 arası) Binder Takviye Yapımı yapım  işi Ek2015/5829İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri23.2.2015 15:3311.3.2015 
(Antalya-Manavgat) Ayr.-Isparta Devlet Yolu (Takriben Km:36+000-59+000 arası) Binder Takviye Yapımı yapım işiEk2015/5471İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri26.2.2015 10:3811.3.2015 
Aşağıda cinsi, niteliği, miktarı, tahmini bedeli, geçici teminat tutarı, ihale gün ve saati belirtilen Karayolları Genel Müdürlüğüne ait iş makineleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince, açık teklif usulü ile satışa çıkarılacaktırEk-İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaMal Satış İhaleleri6.3.2015 13:0719.3.2015 
Aşağıda cinsi, niteliği, miktarı, tahmini bedeli, geçici teminat tutarı, ihale gün ve saati belirtilen Karayolları Genel Müdürlüğüne ait iş makineleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince, açık teklif usulü ile satışa çıkarılacaktır.Ek-İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaMal Satış İhaleleri12.3.2015 09:2325.3.2015 
Harmanören Plent Sahası Doğalgaz Tesis Alanı Ve Tesisatı Yapımı yapım işiEk2015/22040İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri12.3.2015 09:2526.3.2015 
Asfalt Sathi Kaplama Şantiyesinde Hizmet İşlerinin Yapılması hizmet alımıEk2015/21090İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaHizmet İhaleleri19.3.2015 09:2410.4.2015 
Antalya Çevreyolu (Takriben Km: 0+000 - 11+000 Ve Km: 0+000 - 2+750 Arası) Üstyapı İyileştirme İnşaatı yapım işiEk2015/26207İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri20.3.2015 15:0013.4.2015 
(Finike-Kaş) Ayr.- Sinekçibeli-Elmalı Yolu (Ağullu-Kasaba Arası) (Takriben Km:0+000-9+700 Arası) Toprak İşleri Sanat Yapıları Ve Üstyapı İşleri İnşaatı İşi yapım işi Ek2015/22056İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri23.3.2015 09:5914.4.2015 
Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü Tesisler Ve Bakım Başmühendisliğine Bağlı Asfalt Sathi Kaplama Şantiyelerinde Çalıştırılmak Üzere Midibüs (K.Otobüs) Ve Panelvan Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi hizmet alımı Ek2015/23658İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaHizmet İhaleleri23.3.2015 10:017.4.2015 
Şube Şefliklerimizde Acil Müdahalelerde Kullanılmak Üzere 7 m lik boylar halinde SN 8 sınıfı ø 600 ve ø 800 mm çapında spiral sarımlı korige boruların temini ve Şube Merkezlerine Nakledilmesi alımıEk2015/26121İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaMal İhaleleri24.3.2015 10:0015.4.2015 
Fethiye-Yeşilüzümlü Yolu (Takriben Km=0+000-4+500 Arası) Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve BSK Üstyapı İşleri İnşaatı İşi yapım işiEk2015/30300İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri27.3.2015 10:3117.4.2015 
  (Alanya -Gazipaşa ) Ayr.- (Taşkent - Başyayla) Ayr Yolu ( Km: 0+460 - 3+500 ) Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve BSK Üstyapı İşleri İnşaatı İşi yapım işiEk2015/17091İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri27.3.2015 10:3320.4.2015 
Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Yollarda, İdare Malı Standart Levhalarla Montaj, Demontaj, Revizyon İşlerinin Yapılması yapım işiEk2015/23446İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri27.3.2015 10:4213.4.2015 
KGM 13.Bölge Müdürlüğü kampüsü içindeki binalarda tadilat bakım ve onarım inşaatı yapım işiEk2015/27805İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ13.Bölge M. AntalyaYapım İhaleleri1.4.2015 11:5216.4.2015 
1 - 100Sonraki