Duyuru Detayı


T.C.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KPSS 2019/1 DÖNEMİ YERLEŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

            Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre 2019/1 yerleştirme döneminde Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatına yerleştirilen adayların, ekte bağlantıları verilen İlk Atama Başvuru Formu ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu nu eksiksiz doldurarak atanmalarına esas belgeleriyle birlikte 09.08.2019 tarihi saat (17:00) ye kadar aşağıda belirtilen adrese şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

EKLER :

   1- İLK ATAMA BAŞVURU FORMU için tıklayınız !

   2- GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU için tıklayınız !

      (Bilgisayar ortamında doldurulacak ve 2 nüsha çıktı alınacak)

 

              ATAMAYA ESAS BELGELER:

                 1- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
                 2- Öğrenim Belgesinin (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi) Aslı veya Noter Onaylı Örneği (Okul onaylı öğrenim belgesi geçerli sayılmayacaktır.)
                 3- ÖSYM KPSS Sonuç Belgesi
                 4- ÖSYM KPSS Yerleştirme Belgesi
                 5- Askerlik Durum Belgesi (e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak çıktı yeterli olacaktır.)
                 6- Adli Sicil Belgesi (e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak çıktı yeterli olacaktır.) 
                 7- Belgelik Fotoğraf (6 adet) (“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” kurallarına uygun) 
                 8- Sağlık Kurulu Raporu (görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığının olmadığına ve yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşullarında görev yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı sağlık kurulu raporu)
                 9- Yerleştirilen kadro için “Tercih Kılavuzu”nda belirtilen diğer niteliklere ilişkin belgeler
                 10-Varsa;
                          •Yüksek Lisans Diploması
                          •Ortaöğretim Hazırlık Sınıfı Belgesi
                          •YDS veya KPDS Belgesi 


  ADRES :

  Karayolları Genel Müdürlüğü

  Personel Dairesi Başkanlığı

  Personel ve Atama Şubesi Müdürlüğü

  A Blok  Kat:2  Oda No:210

  İnönü Bulvarı No:14 Yücetepe

  06100 Çankaya / ANKARA

  Tel : (0312) 449 84 10