Duyuru Detayı


T.C.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

25/01/2019 TARİHLİ KURA SONUÇLARINA GÖRE ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI ATAMALARINA İLİŞKİN DUYURU !

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek-1 inci maddesi kapsamında Devlet Personel Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamalarına ilişkin 25/01/2019 tarihli kura sonuçlarına göre Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatına yerleştirilen adayların, ekte bağlantıları verilen İlk Atama Başvuru Formu ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu nu eksiksiz doldurup atanmalarına esas belgeleriyle birlikte 15.02.2019 tarihi saat (17:00) ye kadar aşağıda belirtilen adrese şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


EKLER :

1- İLK ATAMA BAŞVURU FORMU için tıklayınız!

2- GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU için tıklayınız!  

(Bu form bilgisayar ortamında doldurulacak ve 2 nüsha çıktı alınacak)

 

ATAMAYA ESAS BELGELER :

1- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

2- Öğrenim Belgesinin (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi) aslı veya noter onaylı örneği

(Okul onaylı öğrenim belgesi geçerli sayılmayacaktır.)

3- Yerleştirme Belgesi (Bilgisayar çıktısı)

4- Askerlik Durum Belgesi (e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak çıktı yeterli olacaktır.)

5- Adli Sicil Belgesi (e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak çıktı yeterli olacaktır.)

6- Belgelik Fotoğraf (6 adet)

7- Sağlık Kurulu Raporu

8- Varsa;

  •                      • Yüksek Lisans Diploması
                         • Ortaöğretim Hazırlık Sınıfı Belgesi
                         • YDS veya KPDS Belgesi

  •  

BAŞVURU ADRESİ :

  Karayolları Genel Müdürlüğü

  Personel Dairesi Başkanlığı

  Personel ve Atama Şubesi Müdürlüğü

  A Blok  Kat:2  Oda No:210

  İnönü Bulvarı No:14 Yücetepe

                                 06100 Çankaya / ANKARA

Tel : (0312) 449 84 10