Duyuru Detayı

T.C.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA SOSYAL HİZMET MODELLERİNDEN YARARLANANLARIN 24/12/2018 TARİHİNDE AÇIKLANAN YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE KURUMUMUZA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU !

 

            Devlet Personel Başkanlığı tarafından 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu uyarınca   24 Aralık 2018 tarihli yerleştirme sonuçlarına göre Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatına yerleştirilen adayların, ekte bağlantıları verilen İlk Atama Başvuru Formu ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu nu eksiksiz doldurup atanmalarına esas belgeleriyle birlikte 14 Ocak 2019 tarihi saat (17:00) ye kadar şahsen getirmeleri gerekmektedir.

  EKLER :

   1 - İLK ATAMA BAŞVURU FORMU için tıklayınız!

   2 - GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU için tıklayınız!

 

  ATAMAYA ESAS BELGELER :

                1 - Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
                2 - Öğrenim Belgesinin (Diploma) aslı veya noter onaylı örneği (Okul onaylı öğrenim belgesi geçerli sayılmayacaktır.)
                3 - Yerleştirme Belgesi (Bilgisayar çıktısı)
                4 - Askerlik Durum Belgesi (e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak çıktı yeterli olacaktır.)
                5 - Belgelik Fotoğraf (6 adet)
                6 - Adli Sicil Belgesi (e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak çıktı yeterli olacaktır.)
                7 - Sağlık Kurulu Raporu (görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığının olmadığına ve yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşullarında görev yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı sağlık kurulu raporu)

  1.  

  ADRES :

  Karayolları Genel Müdürlüğü

  Personel Dairesi Başkanlığı

  Personel ve Atama Şubesi Müdürlüğü

  A Blok  Kat:2  Oda No:210

  İnönü Bulvarı No:14 Yücetepe

                                 06100 Çankaya / ANKARA

  Tel : (0312) 449 84 10