Duyuru Detayı

696 SAYILI KHK KAPSAMINDA TAŞERONDAN KADROYA

ALINACAKLARA İLİŞKİN D U Y U R U

24.12.2017 tarihli 30280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince; sürekli işçi kadrosuna alınmak için başvurular 02/01/2018- 11/01/2018 tarihleri arasında Bölge Müdürlüklerimize bağlı işyerlerinde çalışanlar için Bölge Müdürlüklerimizce, Genel Müdürlüğümüze bağlı işyerlerinde çalışanlar için Genel Müdürlüğümüzce kabul edilecektir.

Başvurular, 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TEBLİĞE göre kurulacak olan tespit komisyonlarınca değerlendirilecek olup 11.01.2018 tarihi mesai bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(Başvurular, Genel Evrak birimlerine yapılacaktır.)

BAŞVURU SIRASINDA GEREKLİ EVRAKLAR:

            - EK-1 Başvuru Formu (Form için tıklayınız !)
            - Beş adet vesikalık fotoğraf
            - Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (Form için tıklayınız !)
            - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge (NOT: Bu belge, başvuru sahiplerinden sigortalılık başlangıç tarihi; kadınları için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan doğum tarihi kadınlarda 1/4/1974 erkeklerde 1/4/1970 tarihinden önce olanlar ile sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra ise doğum tarihi kadınlarda 1/4/1968, erkeklerde 1/4/1963 tarihinden önce olanlardan istenecektir.)
           - SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi (www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak)
           - TC Kimlik Fotokopisi