Duyuru Detayı

T.C.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

22/08/2017 TARİHLİ KURA SONUÇLARINA GÖRE ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI ATAMALARINA İLİŞKİN DUYURU !

            3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek-1 inci maddesi kapsamında Devlet Personel Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamalarına ilişkin 22/08/2017 tarihli kura sonuçlarına göre Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatına yerleştirilen adayların, ekte bağlantıları verilen İlk Atama Başvuru Formu ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu nu eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen atanmalarına esas belgelerle birlikte 18.09.2017 tarihi saat (17:00) ye kadar aşağıda belirtilen adrese şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

EKLER :

1- İLK ATAMA BAŞVURU FORMU için tıklayınız !​

2- GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU için tıklayınız !​

ATAMAYA ESAS BELGELER :

              1- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi 
              2- Öğrenim Belgesinin (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi) aslı veya noter onaylı örneği
              3- Sağlık Kurulu Raporu
              4- Askerlik Durum Belgesi (e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak çıktı yeterli olacaktır.)
              5- Adli Sicil Belgesi (e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak çıktı yeterli olacaktır.)
              6- Belgelik Fotoğraf (6 adet)
              7- Varsa;
                    • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı hizmetlerini gösterir belge (e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak çıktı yeterli olacaktır.)
                    • Yüksek Lisans Diploması
                    • Ortaöğretim Hazırlık Sınıfı Belgesi
                    • YDS veya KPDS Belgesi​

  ADRES :

  Karayolları Genel Müdürlüğü

  İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

  İnsan Kaynakları ve Atamalar Şubesi Müdürlüğü

  A Blok  Kat:2  Oda No:210

  İnönü Bulvarı No:14 Yücetepe

                      06100 Çankaya / ANKARA

​  Tel : (0312) 415 83 18