Duyuru Detayı

T.C.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017/1-EKPSS/KURA YERLEŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU !

            Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2016 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre 2017/1-EKPSS/KURA yerleştirme döneminde Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatına yerleştirilen adayların, ekte bağlantıları verilen  İlk Atama Başvuru Formu ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu nu eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen atanmalarına esas belgelerle birlikte 18.09.2017 tarihi saat (17:00) ye kadar aşağıda belirtilen adrese şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

EKLER :

1- İLK ATAMA BAŞVURU FORMU için tıklayınız !​​

2- GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU için tıklayınız !​

ATAMAYA ESAS BELGELER :

               1- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi 
               2- Öğrenim Belgesinin (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi) aslı veya noter onaylı örneği
               3- ÖSYM yerleştirme belgesi (Bilgisayar çıktısı)
               4- Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış Sağlık Kurulu Raporu
               5- Askerlik Durum Belgesi (e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak çıktı yeterli olacaktır.)
               6- Adli Sicil Belgesi (e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak çıktı yeterli olacaktır.)
               7- Belgelik Fotoğraf (6 adet)
               8- Varsa;
                   • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı hizmetlerini gösterir belge (e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak çıktı yeterli olacaktır.)
                   • Yüksek Lisans Diploması
                   • Ortaöğretim Hazırlık Sınıfı Belgesi
                   • YDS veya KPDS Belgesi ​

 ADRES :

 Karayolları Genel Müdürlüğü

 İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

 İnsan Kaynakları ve Atamalar Şubesi Müdürlüğü 

 A Blok  Kat:2  Oda No:210

 İnönü Bulvarı No:14 Yücetepe

          06100  Çankaya / ANKARA

​ Tel : (0312) 415 83 18