Duyuru Detayı

T.C.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (KPSS 2017/4) YERLEŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

​Genel Müdürlüğümüz sözleşmeli personel pozisyonlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre (KPSS 2017/4) yerleştirilen adayların, ekte (EK 1) bağlantısı verilen Sözleşmeli Personel Başvuru Formu nu eksiksiz olarak doldurarak Hizmet Sözleşmesinin hazırlanmasına esas belgeleriyle birlikte ekli (EK 2) tabloda belirtilen tarihlerde aşağıdaki adrese şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

  EK1: SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU FORMU için tıklayınız !

  EK2: BELGELERİN TESLİM EDİLMESİNE İLİŞKİN BAŞVURU TARİHLERİ için tıklayınız!​

  EK 3: GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU için tıklayınız!​

  HİZMET SÖZLEŞMESİ HAZIRLANMASINA ESAS BELGELER :

                1- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
                2- Öğrenim Belgesinin (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi) Aslı veya Noter Onaylı Örneği
                3- ÖSYM Yerleştirme Belgesi (Bilgisayar çıktısı)
                4- Askerlik Belgesi ( www.turkiye.gov.tr adresinden de alınabilir.)
                5- Belgelik Fotoğraf (6 adet)
                6- Adli Sicil Belgesi ( www.turkiye.gov.tr adresinden de alınabilir.)
                7- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ((Ek 3) Formun 2. Sayfasında yazılan açıklamalar dikkatle okunup, bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)
                8- Sağlık Kurulu Raporu
                9- İnşaat Teknikerliği ve Ulaştırma Teknikerliği pozisyonlarına yerleşen adaylar için B sınıfı sürücü belgesi aslı ve fotokopisi
                10- Varsa;
                      • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı hizmetlerini gösterir belge

​  ADRES :

 Karayolları Genel Müdürlüğü

 İnsan Kaynakları ve Atamalar Şubesi Müdürlüğü (A Blok)

 İnönü Bulvarı – Yücetepe

                Çankaya / ANKARA

 Tel : (312) 415 83 01