Duyuru Detayı

T.C.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

14/04/2017 TARİHLİ KURA SONUÇLARINA GÖRE ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI ATAMALARINA İLİŞKİN DUYURU ! 

 

            3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek-1 inci maddesi kapsamında Devlet Personel Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamalarına ilişkin 14/04/2017 tarihli kura sonuçlarına göre Genel Müdürlüğümüze yerleştirilen adayların, ekte bağlantısı verilen İlk Atama Başvuru Formu nu eksiksiz doldurup atanmalarına esas belgeleriyle birlikte 26/04/2017 tarihi saat (17:00) ye kadar aşağıda belirtilen adrese şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

 

EK :  İLK ATAMA BAŞVURU FORMU için tıklayınız ! 

 

  ATAMAYA ESAS BELGELER :

        1- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
        2- Öğrenim Belgesinin (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi) aslı veya noter onaylı örneği
        3- Sağlık Kurulu Raporu
        4- Askerlik Durum Belgesi (e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak çıktı yeterli olacaktır.)
        5- Adli Sicil Belgesi (e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak çıktı yeterli olacaktır.)
        6- Belgelik Fotoğraf (6 adet)
        7- Varsa;
              - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı hizmetlerini gösterir belge (e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak çıktı yeterli olacaktır.)
              - Yüksek Lisans Diploması
              - Ortaöğretim Hazırlık Sınıfı Belgesi
              - YDS veya KPDS Belgesi 


  ADRES :

  Karayolları Genel Müdürlüğü

  İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

  İnsan Kaynakları ve Atamalar Şubesi Müdürlüğü

  A Blok  Kat:2  Oda No:210

  İnönü Bulvarı No:14 Yücetepe

  06100 Çankaya / ANKARA

  Tel : (0312) 415 83 18