Duyuru Detayı

"KARAYOLU ALTYAPISI GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ" EĞİTİMİ

10-14 Ekim 2016

          Ülkemizin, Avrupa Birliğine "tam üyelik" hedefli katılım müzakere süreci 5 Ekim 2005 tarihinde, Müzakere Çerçeve Belgesinin imzalanmasıyla başlatılmıştır. AB mevzuatının tarama toplantıları sonrasında, her bir AB mevzuatının uyumlaştırılmasından sorumlu kamu kurum ve kuruluşları tespit edilerek 31 Aralık 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "2008 Ulusal Programında" belirtilmiştir.

          Genel Müdürlüğümüz, 14'üncü fasıl 'Taşımacılık Politikası'nda bulunan 4 konuda "sorumlu kurum" olarak belirlenmiş olup, ülkemiz için "yeni" uygulamalar, metotlar ve şartlar içeren mevzuatın uyumlaştırılması ve uygulanması çalışmaları konusunda görev üstlenmiştir. Ayrıca, Hükümetimizce 2014 yılında uygulamaya konulan Ulusal Eylem Planında "Karayolu Altyapısı Güvenliği Yönetmeliği"nin yayımlanacağı belirtilmiştir.

          Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Şubesi Müdürlüğü koordinasyonundaki uyumlaştırma çalışmalarının ve Kurumumuzca üstlenilen görevlerin yerine getirilebilmesi için yürütülecek çalışmaların daha verimli olmasına yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi gerekli görülmüştür.

          Bu amaçla, çalışmalarda görev alacak ilgili personelimizin Avrupa'daki karayolu güvenliği mevzuatları hakkında bilgilendirilmesi için Avrupa Birliği Teknik Destek ve Bilgi Değişimi (TAIEX) programı kapsamında Uzman talebinde bulunulmuş, AB tarafından Belçikalı iki Uzman Mr Dirk Lauwers ve Ms Veerle Schoutteet görevlendirilmiştir.

         "Karayolu Altyapısı Güvenliği Yönetmeliği" konulu eğitim 10-14 Ekim 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Eğitim, karayolu güvenliği, planlama ve projelendirme konularında çalışan kurumumuz personelinin Avrupa'daki karayolu altyapısı güvenliği mevzuat düzenlemeleri konusunda bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.

          Eğitim programı, üç bölümden oluşmaktadır:

          Birinci bölümde, AB üye ülkelerindeki karayolu altyapısı güvenliği mevzuatları, yönetmelik çalışmalarının aşamaları ve bölümleri, 2008/96/EC sayılı AB Direktifinin Türkiye'de uyumlaştırılmasına yönelik öneriler ve kurumsal yapılanma ihtiyaçları açıklanacaktır.

          İkinci bölümde, güvenlik yönetmeliğinin hazırlanması ve uygulanmasına yönelik eğitim ihtiyacı, eğitim programı, uygulamada görev alacak personelin pozisyon tanımları, personelin özellikleri ve sayıları ile personel eğitim dönemleri ve içerikleri anlatılacaktır  

          Üçüncü bölümde ise, karayolu güvenlik denetçilerinin sertifikalandırılması, karayolu güvenlik yönetimi ve mevzuatın uygulanması esnasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri incelenecektir.

          10 Ekim 2016 günü açılışı yapılan eğitimin Kurumumuza faydalı ve verimli olacağı inancıyla katılımcılara başarılar diliyoruz. ​