7. Bölge Müdürlüğü | Samsun

Ordu

Ordu

SATIH CİNSLERİNE GÖRE YOL AĞI (KM)

ORDU​ ASFALT YOLLAR PARKE STABİLİZE TOPRAK DİĞER YOLLAR ŞEBEKE UZUNL.
ASFALT BETON​U SATHİ KAPLAMA TOPLAM
Devlet Yolu
115103​218---53271
İl Yolu
176482658226-16702
Toplam
291585876226-69973