7. Bölge Müdürlüğü | Samsun

Ordu

Ordu

SATIH CİNSLERİNE GÖRE YOL AĞI (KM)

ORDU​ ASFALT YOLLAR PARKE STABİLİZE TOPRAK DİĞER YOLLAR ŞEBEKE UZUNL.
ASFALT BETON​U SATHİ KAPLAMA TOPLAM
Devlet Yolu
116
102​218---53271
İl Yolu
175
490
665
1
16-36718
Toplam
291
592
883
1
16-89989