5. Bölge Müdürlüğü | Mersin

​Hatay

Hatay

SATIH CİNSLERİNE GÖRE YOL AĞI (KM)

HATAY ASFALT YOLLAR PARKE STABİLİZE TOPRAK DİĞER YOLLAR ŞEBEKE UZUNL.
ASFALT BETONU SATHİ KAPLAMA TOPLAM
Otoyol
80-80----80
Devlet Yolu
145
191
336
---31367
İl Yolu
51
209
260
---12
272
Toplam
276
400676
---43
719