3. Bölge Müdürlüğü | Konya

​Ankara

​​

SATIH CİNSLERİNE GÖRE YOL AĞI (KM)

ANKARA ASFALT YOLLAR PARKE STABİLİZE TOPRAK
​​DİĞER YOLLAR​

ŞEBEKE UZUNL.
ASFALT BETONU SATHİ KAPLAMA TOPLAM
Devlet Yolu
77
6
83
----83
İl Yolu
2
5052----52
Toplam
7956
135
----135