15. Bölge Müdürlüğü | Kastamonu

Ilgaz Şubesi

Ilgaz

TESİSİN ADIYOLUN ADITELEFON
157.(ILGAZ) ŞB.Ilgaz Şehir Merkezi
376 - 416 10 09
Ilgazdağı Bakımevi
Ilgaz-Kastamonu
366 - 416 41 00
Çankırı Bakımevi
Çankırı-Ankara
376 - 213 15 47
Şabanözü Bakımevi
Şabanözü Şehir Merkezi
376 - 518 10 19
Kurşunlu Bakımevi
Kurşunlu Şehir Merkezi
376 - 465 10 38
Tosya Bakımevi
Tosya-Ilgaz
366 - 313 50 99