12. Bölge Müdürlüğü | Erzurum

Oltu Şubesi

Oltu

TESİSİN ADIYOLUN ADITELEFON
124.(OLTU) ŞB.Oltu Şehir Mrk.
442 - 816 10 32
Kireçli Bakımevi
Tortum-Narman
-
Yolboyu Bakımevi
Oltu-Göle
442 - 825 24 00
Yayla Bakımevi
Oltu-Aksukapı
442 - 795 20 51
Uzundere Bakımevi
Uzundere Şehir Merkezi
442 - 791 20 23