12. Bölge Müdürlüğü | Erzurum

Ağrı Şubesi

Ağrı

TESİSİN ADIYOLUN ADITELEFON
123.(AĞRI) ŞB.Ağrı Şehir Merkezi
472 - 215 10 47
Eleşkirt Bakımevi
Horasan-Eleşkirt
472 - 711 41 27
Tutak Bakımevi
Tutak Şehir Merkezi
472 - 411 21 42
Doğubeyazıt Bakımevi
Doğubeyazıt Şehir Merkezi 472 - 312 63 77