10. Bölge Müdürlüğü | Trabzon

Artvin Şubesi

Artvin

TESİSİN ADIYOLUN ADITELEFON
102.(ARTVİN) ŞB.Artvin Şehir Merkezi
466 - 212 10 17
Cankurtaran Bakımevi
Borçka-Hopa
466 - 421 24 79
Yusufeli Bakımevi
Yusufeli-Artvin
466 - 811 20 37
Şavşat (Sertul) Bakımevi
Şavşat-Artvin
466 - 541 20 21
Ardanuç Bakımevi
Ardanuç-Artvin
466 - 611 21 23
Hopa Bakımevi
Hopa-Rize
466 - 391 21 93