Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

 

 

 

SIRA NO

EĞİTİMİN

DOKÜMAN

ADI

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ

 TARİHİ

SÜRE

(SAAT/GÜN/AY)

YERİ

KATILAN KİŞİ SAYISI

YAZILI

 

CD

 

ALINAN EĞİTİMLER

KGM İÇİ PERSONELE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

1

Temel Düzey İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

 

25.05.2011

25.05.2011

6 saat/1 Gün

ARGE Toplantı Salonu

48

+

 

2

Kişisel koruyucu donanımlar kullanımı ve kullanılmaması durumunda karşılaşılabilecek sorunlar ve hastalıklar eğitimi

 

11.10.2011

11.10.2011

6 saat/1 Gün

ARGE Toplantı Salonu

41

 

+

3

TS ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

 

30.11.2011

01.12.2011

12 saat/2 Gün

ARGE Toplantı Salonu

35

 

+

EĞİTİM SAYISI : 3 ADET,       EĞİTİME KATILAN PERSONEL SAYISI: 134 ,      EĞİTİM SÜRESİ : 24 SAAT

KGM İÇİ PERSONELE KİŞİSEL GELİŞİM

1

35. Adaylık Eğitimi

21.02.2011

10.03.2011

54 saat/9 gün

Program İzleme Dai. Bşk.

1 (3. Bölge)

 

 

2

5. Kamu Kalite Semineri

26.05.2011

26.05.2011

6 saat/1 Gün

MTA

5

 

 

3

Çalışanların Kuruma Bağlılığı, Motivasyonunu Arttırmak ve Stres Yönetimi

 

 

20.10.2011

20.10.2011

6 saat/1 Gün

ARGE Toplantı Salonu

33

 

 

EĞİTİM SAYISI : 3 ADET,      EĞİTİME KATILAN PERSONEL SAYISI: 39 ,      EĞİTİM SÜRESİ : 66 SAAT

KGM İÇİ PERSONELE TEKNİK EĞİTİM

1

Darbeli Kırmataş Kolon Workshop

19.01.2011

21.01.2011

18 saat/3 gün

Amerika Birleşik Dev.

5 (2 kişi bölgeden)

 

+

2

Püskürtme Betonda Micro Slika Kullanımı

25.01.2011

25.01.2011

2 saat

ARGE Toplantı Salonu

16

 

 

3

Doğu Karadeniz Bölgesi Heyelan ve Taşkınları Sempozyumu

10.02.2011

11.02.2011

12 saat/2 gün

Trabzon/DSİ

4 (2 zem,2jeo)

 

 

4

Midas Program Eğitimi

21.02.2011

21.02.2011

6 saat/1 gün

ARGE Toplantı Salonu

10

 

 

5

PLAXİS Program Eğitimi

 

23.02.2011

25.02.2011

18 saat/3 gün

ARGE Toplantı Salonu

17 (3 kişi 15. blg.)

 

 

6

Multi –E lektrot Yöntemi ile Heyelan Sahalarında 2B  ve 3B Doğru Akım Özdirenç Ölçümleri

28.04.2011

28.04.2011

2 saat

ARGE Toplantı Salonu

18

 

 

7

Boya –Cam Kürecik Performans Özellikleri-Avrupa Normları

05.05.2011

05.05.2011

3 saat/Yarım Gün

Malzeme Lab.

15

 

 

8

Ulusal Beton Kongresi İZMİR

05.10.2011

07.10.2011

18 saat/3 gün

İZMİR

12  (9 kişi Bl. Md.)

 

 

9

Kırmataş Kongresi SİVAS

06.10.2011

07.10.2011

12 saat/2 gün

SİVAS

16  (9 kişi Bl. Md.)

 

 

10

Honeywell Asfalt Katkı Maddesi

16.11.2011

16.11.2011

3 saat/Yarım Gün

ARGE Toplantı Salonu

23

 

 

11

62. Karayolu Temel Kursu

05.12.2011

24.01.2012

210 saat/35 gün

Eğitim Şb. + Ar-Ge

5 Ar-Ge

20 kişi Eğitici

 

 

12

Orta Doğu Tek. Üni.6. Geoteknik Müh. Sempozyumu

23.11.2011

23.11.2011

6 saat/1 Gün

ODTÜ

7

 

 

13

4. Geoteknik Sempozyumu

01.12.2011

02.12.2011

12 saat/2 gün

Çukurova Üni.

2

 

 

14

PROFİLOMETRE Ölçüm Cihazı Eğitimi

12.12.2011

16. 12.2011

30 saat/5 gün

ARGE Toplantı Salonu

15 ( 10 kişi Blg.

 

 

15

Asfalt kaplama ve malzemelerin Almanya Uygulamaları

 

13.12.2011

 

13.12.2011

 

6 saat/1 Gün

Bilkent Otel

10 merkez

 

 

EĞİTİM SAYISI : 15 ADET,                                        EĞİTİME KATILAN PERSONEL SAYISI: 175 ,                                                                     EĞİTİCİ OLARAK KATILAN PERSONEL SAYISI : 20                          EĞİTİM SÜRESİ : 115 SAAT

VERİLEN EĞİTİMLER

KGM İÇİ (KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ)

1

Uygulamalı Ölçüm Belirsizliği Talimatı, Kalite Kontrol Raporu ve Akreditasyon Dosyası

Hazırlama eğitimi

 

25.01.2011

27.01.2011

18 saat/3 gün

KGM 1.Bölge Müd.

10 (6 kişi bölgeden)

+

 

2

TS EN ISO 9001 Bilgilendirme ve Temel Eğitimi

01.03.2011

01.03.2011

6 saat /1 gün

Karayolları 16. Böl. Md.

Sivas

43

+

 

3

TS EN ISO 9001 Bilgilendirme ve Temel Eğitimi

 

29.03.2011

29.03.2011

6 saat /1 gün

Karayolları  5. Böl. Md.

Mersin

42

+

 

4

TS EN ISO 9001 Bilgilendirme ve Temel Eğitimi

 

31.03.2011

31.03.2011

6 saat /1 gün

Karayolları  13. Böl. Md.

Antalya

47

 

 

5

TS EN ISO 9001 Bilgilendirme ve Temel Eğitimi

 

14.04.2011

14.01.2011

6 saat /1 gün

Karayolları  14. Böl. Md.

Bursa

29

+

 

6

TS EN ISO 9001 Bilgilendirme ve Temel Eğitimi

 

28.04.2011

28.04.2011

6 saat /1 gün

Karayolları  2. Böl. Md.

İzmir

34

+

 

7

TS EN ISO 9001 Dokümantasyon Eğitimi

 

10.05.2011

12.05.2011

18 saat/3 Gün

ARGE Toplantı Salonu

41 ( 13 kişi Bölge)

+

 

8

TS EN ISO 9001 İç Tetkikçi Eğitimi

 

05.07.2011

07.07.2011

18 saat/3 Gün

ARGE Toplantı Salonu

36 (20 kişi Bölge)

+

 

9

Stajyer öğrenciler için TS EN ISO 9001 Bilgilendirme Eğitimi

15.07.2011

15.07.2011

2 saat

ARGE Toplantı Salonu

14

 

 

10

Başkanlığımızda TS EN ISO 9001standardı uygulamaları özet bilgi

15.07.2011

15.07.2011

6 saat/1 gün

ARGE Toplantı Salonu

14

 

 

11

Oryantasyon Eğitimi

17.06.2011

17.06.2011

6 saat /1 gün

ARGE Toplantı Salonu

12

 

 

12

Oryantasyon Eğitimi

31.10.2011

31.10.2011

6 saat /1 gün

ARGE Toplantı Salonu

12

 

 

EĞİTİM SAYISI:12 ADET,KGM İÇİ EĞİTİME KATILAN PERSONEL SAYISI:320, KGM DIŞI:14; EĞİTİM SÜRESİ:104 SAAT

KGM İÇİ (TEKNİK)

1

Üstyapı Mühendisleri Geliştirme Kursu

07.03.2011

10.03.2011

30 saat/5 gün

Karayolları 7. Blg. Md.

25 (22 kişi Böl.)

 

 

2

Polimer Modifiye Bitüm Kursu

04.04.2011

07.04.2011

24 saat/4 gün

ARGE Toplantı Salonu ve lab.

12 (1.,2,.9. Böl.)

 

 

3

Sondaj Uygulamaları Kursu

 

18.04.2011

22.04.2011

24 saat/5 gün

ARGE Eğitim Salonu ve     4.Bl. uygulama

23(14 kişi Bl.)

 

 

4

12. Üstyapı Geliştirme Kursu

09.05.2011

27.05.2011

84 saat/14 Gün

Eğitim Şb. Md  2.Bl.Uygulama 

6 (Ar-Ge  Eğitici )

 

 

5

BSK Yapımında Serme Sıkıştırma Teknikleri

17.05.2011

17.05.2011

6 saat/ 1gün

A Blok Toplantı Salonu

40

 

 

6

Araştırma Başmühendisleri Toplantısı

 

01.06.2011

03.06.2011

15 saat/2,5 gün

ARGE Toplantı Salonu

36 (17 kişi Bölge)

 

 

7

Oryantasyon Eğitimi

17.06.2011

17.06.2011

6 saat/1 gün

ARGE Toplantı Salonu

12

 

 

8

Wacker SILRES 501D12 5012 Toprak Stabilizatörü Tanıtımı

22.06.2011

22.06.2011

2,5 saat

ARGE Toplantı Salonu

15

 

+

9

Şantiye Araştırma Teknisyeni Geliştirme Kursu

14.11.2011

08.12.2011

90 saat/ 15gün

Mersin Bölgesinde

20  Firma

7  Eğitici

 

 

10

Karayollarında Zayıf Zemin Geçişleri Kursu

04.10.2011

06.10.2011

18 saat/ 3gün

ARGE Toplantı Salonu

39 (24 kişi Bölge Md.)

 

 

11

Tünelde Jeolojik Jeoteknik Değerlendirme Kursu

21.11.2011

25.11.2011

30  saat/5 gün

Samsun             7. Bölge Md.

31 (7eğitici)

 

 

EĞİTİM SAYISI : 11 ADET,                                        EĞİTİME KATILAN PERSONEL SAYISI: 259 ,                                                                     EĞİTİCİ OLARAK KATILAN PERSONEL SAYISI : 20                          EĞİTİM SÜRESİ : 329 SAAT

KGM DIŞI

1

Laboratuvar Teknisyeni Yetiştirme Kursu

14.06.2011

08.07.2011

109 saat/18 gün

Eğitim Şb. Md

15

 

 

2

Afganistan  Heyeti Başkanlık Tanıtım Eğitimi

15.06.2011

15.06.2011

2 saat

ARGE Toplantı Salonu

10

 

 

3

Yabancı Stajerler ARGE Tanıtım Eğitimi

30.06.2011

30.06.2011

3 saat

ARGE Toplantı Salonu

7

 

 

4

Azerbaycan Heyeti Başkanlık Tanıtım Eğitimi

28.06.2011

28.06.2011

2 saat

ARGE Toplantı Salonu

3

 

 

5

Hava Lojistik Komutanlığı Lab. Tek. Yetiştirme Kursu

14.11.2011

02.12.2011

90 saat/15 gün

Eğitim Şb. + Ar-Ge

16 Hava Loj.

16  Eğitici

 

 

EĞİTİM SAYISI : 5 ADET,                                        KGM DIŞI EĞİTİME KATILAN KİŞİ SAYISI: 51 ,                                                                     EĞİTİCİ OLARAK KATILAN PERSONEL SAYISI : 16                          EĞİTİM SÜRESİ : 206 SAAT

SONUÇ OLARAK:

1)      16 ADET EĞİTİM, 279 KURUM PERSONELİNE, TOPLAM 139 SAAT SÜREYLE EĞİTİM ALINMIŞTIR.

2)      20 ADET EĞİTİM, 495 KURUM PERSONELİNE, TOPLAM 377 SAAT SÜREYLE VERİLMİŞTİR.

3)      5 ADET EĞİTİM,  65 KURUM HARİCİ KİŞİYE, TOPLAM 206 SAAT SÜREYLE VERİLMİŞTİR.

4)      KALITE YÖNETIM SISTEMI KAPSAMINDA 12 ADET EĞITIM ALINMASI PLANlANMIŞ, 10 TANESI GERÇEKLEŞTIRILMIŞTIR. 2 TANESI IŞ YOĞUNLUĞU NEDENIYLE 2012 YILINA BIRAKILMIŞTIR.

5)      35. ADAYLIK EĞITIMI VE 62. KARAYOLU TEMEL KURSU VERİLMİŞTİR. 62. KARAYOLU TEMEL KURSUNA BAŞKANLIĞIMIZDAN 5 PERSONEL EĞİTİCİ OLARAK KATILMIŞ VE TOPLAM 210 SAAT/35 GÜN DESTEK SAĞLANMIŞTIR.

 

 

2011 YILI EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMINDAKİ KURSLAR

1

TS EN ISO 9001 Bilgilendirme ve Temel Eğitimi

 

28.04.2011

28.04.2011

6 saat /1 gün

Karayolları  2. Böl. Md.

İzmir

34

+

 

2

TS EN ISO 9001 Dokümantasyon Eğitimi

10.05.2011

12.05.2011

18 saat/3 Gün

ARGE Toplantı Salonu

41 ( 13 kişi Bölge)

+

 

3

TS EN ISO 9001 İç Tetkikçi Eğitimi

05.07.2011

07.07.2011

18 saat/3 Gün

ARGE Toplantı Salonu

36 (20 kişi Bölge)

+

 

4

Tünelde Jeolojik Jeoteknik Etütler Kursu

21.11.2011

25.11.2011

30  saat/5 gün

Samsun             7. Bölge Md.

31 (7 kişi eğitici)

 

 

5

Araştırma Başmühendisliği Üstyapı Mühendisleri Geliştirme Kursu

09.05.2011

27.05.2011

84 saat/14 Gün

Eğitim Şb. Md  2.Bl.Uygulama 

6 (Ar-Ge  Eğitici )

 

 

6

Karayollarında Zayıf Zemin Geçişleri Kursu

04.10.2011

06.10.2011

18 saat/ 3gün

ARGE Toplantı Salonu

39 (24 kişi Bölge Md.)

 

 

7

Başkanlığımızda Uygulanmakta Olan TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Hakkında Özet Bilgilendirme ve Uygulamaları

 

14.07.2011

14.07.2011

2 saat/1 Gün

AR-GE EĞİTİM SALONU

14

 

 

KURS SAYISI :  7        EĞİTİME KATILAN PERSONEL SAYISI: 201 , EĞİTİCİ OLARAK KATILAN PERSONEL SAYISI :  26                         EĞİTİM SÜRESİ :176  SAAT

PROGRAM KAPSAMINDAKİ TÜM KURSLAR GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

ÖNEMLİ TOPLANTILAR/DENETİMLER

Sıra No

Toplantı/Denetim Adı

Tarihi

1

Taşeron Laboratuar Belirleme Toplantısı yapıldı

10.01.2011

2

YGG Toplantısı yapıldı.

25.02.2011

3

Sistem Dokümanları Gözden Geçirme Toplantısı

24.02.2011

4

Yazılım Kapsam Belirleme Toplantısı

25.03.2011

5

Toplu İş Sözleşmesi Toplantısı

18.04.2011

6

TÜRKAK Denetimi (20-22.04.2011)

 

20.04.2011

7

ARGE 2011 Yılı Birim Fiyat Listesi Genel Hususlar Toplantısı

11.05.2011

8

Araştırma ve Geliştirme Başmühendisleri Toplantısı (1-3.06.2011)

01.06.2011

SONUÇ OLARAK;

1)      5 adet kalite yönetim sistemi kapsaminda toplantı yapıldı.

2)      3 gün süreyle Araştırma ve Geliştirme Başmühendisleri toplantısı yapıldı.

3)      1 adet 2011 Yılı Birim Fiyat Listesi Genel Hususlar Toplantısı yapıldı.