Basın ve Halkla İlişkiler Birimi

Çalışmalar

Basın ve Halkla İlişkiler Birimi basın izleme çalışmalarına göre; Karayolları Genel Müdürlüğü, 2017 yılı içerisinde 44 513  ulusal, bölgesel ve yerel gazete haberine konu oldu.


Karayolları Genel Müdürlüğü çalışmaları hakkında 107 adet basın bildirisi ve cevap yazısı hazırlanarak basın kuruluşlarına gönderilmiş; temel atma ve açılış töreni ile toplantı ve seminerler için 70 adet konuşma metni ve 25 adet broşür hazırlanmış; ayrıca Kuruluşu tanıtıcı broşür ile 3 adet Karayolları Bülteni yayımlanmıştır.


Bilgi Edinme Çalışmaları çerçevesinde 2017 yılında Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerinde BİMER kapsamında toplam 17 966, CİMER kapsamında ise 4 197 adet, Bilgi Edinme kapsamında ise 7 585 adet olmak üzere toplam 29 748 adet başvuruya cevap verilmiştir.


2016 yılında yapılan düzenleme ile Karayolları Bölge Müdürlükleri Strateji Başmühendislikleri çatısı altında kurulan Basın ve Halkla İlişkiler Şefliklerinde görevlendirilen çalışanlar ile 6 - 8 Kasım 2017 tarihleri arasında Mersin 5. Bölge Müdürlüğünün ev sahipliğinde toplantı düzenlenmiş, toplantıya tüm Bölge Müdürlüklerinden 29 Karayolcu katılmıştır.


Bakım Dairesi Başkanlığınca düzenlenen "Bakım Elemanları Geliştirme Kursu" kapsamında, 9 ve 23 Ekim 2017 tarihlerinde Bakım ve Trafik Teknik Görevlilerine İnsan İlişkileri ve İletişim dersi verilmiştir.


Üçüncü kez yayınlanacak olan Yöneticiler Albümü için çalışmalar devam etmektedir.


Fotoğraf Arşivi kapsamında konularına ve yıllarına göre düzenlenen tarihsel fotoğrafları içeren 117 adet albüm, Karayolları Bölgelerine göre düzenlenen güncel fotoğraflardan oluşan 13 adet albüm ve çok sayıda slayt; 1999 yılında meydana gelen depremin fotoğraflarından oluşan 4 adet albüm, Kuruluşumuz çalışmalarını içeren 137 adet video kaset, 888  adet VCD ve DVD ile 257 adet  Basın İzleme Çalışmalarına ilişkin CD bulunmaktadır.


Yazılı Doküman ve Belge kapsamında ise, tasniflenmiş yaklaşık 1 188 adet kitap, dosya ve ilk sayısından itibaren ciltlenerek muhafaza edilen 'Karayolları Bülteni' bulunmaktadır.


​​