Basın ve Halkla İlişkiler Birimi

Çalışmalar

Basın ve Halkla İlişkiler Birimi 2016 yılı faaliyetleri kapsamında yapılan basın izleme çalışmalarına göre; Karayolları Genel Müdürlüğü, faaliyetleri ile ilgili olarak 2016 yılı içerisinde 59 308  ulusal, bölgesel ve yerel gazete haberine konu oldu.


Karayolları Genel Müdürlüğü çalışmaları hakkında 123 adet basın bildirisi ve cevap yazısı hazırlanarak basın kuruluşlarına gönderildi;  temel atma ve açılış töreni ile toplantı ve seminerler için 36 adet konuşma metni ve 13 adet broşür hazırlandı;  ayrıca Kuruluşu tanıtıcı broşür ile 3 adet Karayolları Bülteni yayımlandı.


Bilgi Edinme Çalışmaları çerçevesinde, 2016 yılı sonu itibarıyla Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerinde 6 205 adet başvuru  değerlendirilerek bilgi ve belgelere erişim sağlandı; BİMER kapsamında toplam 16 613, CİMER kapsamında ise 2 079 adet başvuruya cevap verildi.


2012 yılından beri devam eden  "İnsan İlişkileri ve İletişim" eğitimi kapsamında, 2016 yılında düzenlenen 2 adet kursla 15. Bölgeden toplam 54 personele eğitim verildi.


Müdürlüğün arşiv çalışmaları kapsamında, kurumun tarihçe çalışmalarına kaynaklık edecek fotoğraf, bilgi, belge ve dokümanın toparlanması ve düzenli olarak saklanması çalışmaları sürdürülmekte, talepte bulunan yazılı ve görsel medya mensupları ile vatandaşların bu arşivden yararlanması sağlanmaktadır.


Fotoğraf Arşivi kapsamında konularına ve yıllarına göre düzenlenen tarihsel fotoğrafları içeren 117 adet albüm, Karayolları Bölgelerine göre düzenlenen güncel fotoğraflardan oluşan 13 adet albüm ve çok sayıda slayt; 1999 yılında meydana gelen depremin fotoğraflarından oluşan 4 adet albüm, Kuruluşumuz çalışmalarını içeren 137 adet video kaset, 888  adet VCD ve DVD ile 172 adet İnterpress'ten gelen Basın İzleme Çalışmalarına ilişkin CD bulunmaktadır.


Yazılı Doküman ve Belge kapsamında ise, tasniflenmiş yaklaşık 1 128 adet kitap, dosya ve ilk sayısından itibaren ciltlenerek muhafaza edilen 'Karayolları Bülteni' bulunmaktadır.


​​